Verpleegkundig Specialisten passen binnen KB 78 hervormd: Gezondheidszorgberoepen in evolutie!

Tijdens de startconferentie op 29 september 2016 werd de nadruk gelegd op een multiprofessionele, geïntegreerde gezondheidzorg met functionele hiërarchie en autonomie, een centrale plaats voor de patiënt en bovendien ook een dynamische, open en positieve omschrijving van elk zorgberoep. De Verpleegkundig Specialist voldoet als “nieuwe” beroepsgroep al aan vele van de toekomstige vereisten.

Lees meer KB78

Nieuwe zorgberoepen: verpleegkundig specialist - physician assistant - mondzorgassistent

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België lanceerde zaterdag 24/09 een advies voor nieuwe beroepen in de gezondheidszorg. Het advies werd bezorgd aan minister Maggie De Block, Jo Vandeurzen en Hilde Crevits.

Lees meer hierover in de adviesnota.

Ook vanuit de Federale Raad voor Verpleegkunde wordt werk gemaakt van een advies nota voor de erkenning van de Verpleegkundig Specialist, ingebed in de verpleegkundige functiedifferentiatie.

 

De BVVS maakt zich klaar voor een nieuw werkjaar!

Als jonge beroepsvereniging wenst de BVVS zich het volgend werkjaar zich in te zetten voor volgende thema's:
  • De functie Verpleegkundig Specialist opnemen in de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
  • Organisatie van het BVVS symposium in april 2017
  • Overleg met de universiteiten mbt opleidingsnoden van Verpleegkundig specialisten
  • Actieve ledenwerving en externe communicatie 
 
 

De BVVS is er klaar voor... jij ook?

Verpleegkundigen staan voor grote uitdagingen in de toekomst: de toenemende complexiteit in de zorg en geneeskunde, de vergrijzing, het belang van de multidisciplinaire en transmurale samenwerking, de functie- en taakherschikking in de zorg, de hervormingen in de opleiding tot verpleegkundige, de hertekening van de gezondheidszorg, etc.

Verpleegkundig specialisten willen in de eerste plaats alle collega verpleegkundigen ondersteunen in hun dagelijkse toewijding voor een patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg. Samen streven we naar een veilige, deskundige en evidence based verpleegkunde.

Op 18 april was het zover... de BVVS haar KICK OFF! Op het symposium "Verpleegkundig Specialisten: durven investeren" werd de start van de nieuwe beroepsvereniging BVVS voorgesteld aan het grote publiek.

Een vereniging door en voor verpleegkundig specialisten.

 SAMEN voor een patiëntveilige

en kwaliteitsvolle zorg !

 

 

 

 

 

Enquête

Moet de functie Verpleegkundig Specialist opgenomen worden als nieuw zorgberoep in het hervormd KB78?

Totaal stemmen: 73

Nieuws

Meeting met het RNAO in Universiteit Antwerpen 30/11/16 - implementeren van evidence based nursing en het gebruik van guidelines

20-11-2016 21:39
Verpleegkundig specialisten worden vriendelijk uitgenodigd tijdens een bezoek van RNAO (Toronto...

De BVVS stelt zich voor op de promotieviering KUL

30-06-2016 23:20
Dr. Lieve Goossens, voorzitter van de BVVS, stelt de vereniging en de functie van de VS voor op de...

Vacature Verpleegkundig Specialist Psychiatrie UZ Gent

30-06-2016 23:00
Wil u graag aan de slag als verpleegkundig specialist? Check dan op deze website snel de vacature...

De BVVS steunt de campagne van de AUVB voor kwaliteitsvolle verpleegkunde

19-05-2016 22:06
Met een  affichecampagne AUVB posters - kwaliteitsvolle verpleegkunde.pdf (918848) ...

Persbericht Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS)

11-05-2016 22:26
Op de dag van de verpleegkunde willen de verpleegkundig specialisten hun nieuwe beroepsvereniging...

BVVS alias ABIPA (Association Belge Infirmières de Pratiques Avancées)

10-05-2016 21:40
De BVVS is nog op zoek naar Franstalige collega's om de vereniging te versterken. Kan u ons een...

Terugblik op een geslaagd VS symposium

27-04-2016 22:06
Op 18 april stonden we als verpleegkundig specialist, universiteit en stakeholder stil bij de...

BVVS steunt het initiatief Think4nurses

27-04-2016 21:14
Think4nurses is een initiatief van een aantal jonge enthousiaste verpleegkundigen om...

Nog op zoek naar kandidaten voor het BVVS bestuur ... heb jij interesse?

13-04-2016 11:50
In de opstartfase zijn we nog actief op zoek naar collega verpleegkundig specialisten die willen...

Schrijf ons

13-04-2016 11:45
Heeft u vragen en/of opmerkingen over onze vereniging? Neemt u dan a.u.b. contact met ons op...