IFIC vragenlijst - VS toewijzing

D.m.v. deze vragenlijst willen we graag inzicht krijgen op de toewijzing van de verpleegkundig specialist in IFIC. De VS-functie is nog steeds een ontbrekende functie in de IFIC functiewijzer.
De vragenlijst wordt afgesloten op 31/08/2023. 

IFIC vragenlijst