Vragenlijst IFIC

De functie verpleegkundig specialist is nog steeds een ontbrekende functie in de IFIC functiewijzer, en dit ondanks het bestaan van deze functie sinds begin de jaren 2000! Leden melden hun ongenoegen over de huidige toewijzing van hun functie binnen de IFIC classificatie en we stellen in de praktijk grote verschillen vast mbt de IFIC toewijzing aan VS in verschillende organisaties. Veel verpleegkundig specialisten tekenden alvast beroep aan! 

Sinds 2019 is de functie verpleegkundig specialist opgenomen in de WUG als gezondheidszorgbeoefenaar. De academische masteropleiding tot verpleegkundig specialist werd in de laatste jaren grondig hervormd en een gevalideerd VS competentiekader werd ism diverse stakeholders ontwikkeld. Redenen genoeg dus om de functie naar waarde te erkennen binnen dit loonmodel. 

Werkt u als verpleegkundig specialist? 
Vul dan onderstaande vragenlijst in aub, we vragen 10 min van uw tijd.
Stuur de info zeker door naar collega verpleegkundig specialisten.
 
Met deze gegevens vanuit het werkveld kan de BVVS opnieuw de vraag lanceren naar IFIC om de functie verpleegkundig specialist op te nemen in de functiewijzer, en dit op basis van het huidig VS competentiekader. 
 
De vragenlijst wordt afgesloten op 15 juni 2022. 

BVVS-vragenlijst "IFIC voor verpleegkundig specialisten"

Beste collega verpleegkundig specialist. D.m.v. deze vragenlijst willen we graag inzicht krijgen in de toepassing van IFIC bij specifiek de groep van verpleegkundig specialisten. Momenteel is de functie een ontbrekende functie in de IFIC functiewijzer.