BVVS Activiteiten

 

BVVS afternoon meeting op vrijdag 26 april 2019

 
Programma

12u00              Verwelkoming met broodjes

12u45-13u30    KB 78: waar is het begonnen en waar eindigen we? Lieve Goossens & Elsie Decoene, BVVS bestuur

13u30-14u00    Wat omvat de white paper verpleegkunde? Ann Van Hecke, UCVV

14u00-15u15    Werken met VS/VC als tandem - Twee voorbeelden vanuit de praktijk

15u15-15u45    Pauze

15u45-16u45    Paneldiscussie met vertegenwoordigers vanuit de beroepsorganisaties, directie nursing, opleidingsinstituten, ANP opleiding                                                         Nederland, VC, VS

16u45 – 17u     Conclusie

  • BVVS leden en studenten verpleegkunde betalen 15 euro
  • niet-leden betalen 45 euro
  • Uw inschrijving is definitief na betaling op rekening IBAN BE66 3630 0987 4943 met vermelding van naam + afternoonmeeting 2019

U kan zich hier inschrijven.

 

De BVVS was op bezoek in UZ Leuven voor haar tweede Ronde van Vlaanderen 

Op 5 oktober was de BVVS te gast bij de collega verpleegkundig specialisten in UZ Leuven. Met 60 deelnemers (verpleegkundig specialisten en -consulenten, leidinggevenden en medewerkers van het onderwijs) werden verschillende thema's besproken. In de voormiddag werd er gediscussieerd over de klinische autonomie van de verpleegkundig specialist. Pro's en contra's bij een tiental stellingen werden uitvoerig besproken. In de namiddag kreeg de deelnemer meer inzicht in het topic 'implementatie onderzoek'. Tenslotte werd er in verschillende workshops stil gestaan bij het thema "implementeren van een kwaliteitsproject of nieuwe materialen in de zorg" en het thema "de evolutie in de VS-rollen". 

Het was alvast een boeiende namiddag waar peers elkaar ontmoet hebben en hun ervaringen hebben kunnen delen. In 2019 zal de BVVS de derde Ronde van Vlaanderen organiseren in Kortrijk. 

BVVS algemene vergadering op 8 mei 2018

De BVVS nodigde al haar leden uit voor de algemene vergadering. Het verslag hiervan kan u opvragen via mail. 

Algemene vergadering BVVS 2018.pdf (426890)

 

De BVVS aanwezig op MEET THE EXPERT

Dit jaar organiseert het Universitair Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (UCVV) de jaarlijkse summer school van de European Academy for Nursing Science (EANS). Op deze 14-daagse summer school verwelkomen we aan Universiteit Gent 105 doctoraatsstudenten uit heel Europa. Gedurende deze twee weken krijgen zij les van internationale onderzoekers en professoren omtrent de implementatie van complexe (verpleegkundige) interventies in de gezondheidszorg. In deze periode is er dus een unieke verzameling van wetenschappelijke verpleegkundige kennis aanwezig in onze universiteit. Het is een bijzondere opportuniteit voor het leggen van internationale contacten die we niet zomaar aan ons kunnen laten voorbij gaan!

Vanuit dit idee organiseerden het UCVV en het UZ Gent een ‘Meet-the-expert’ op dinsdag 10/07/2018 . ‘Meet-the-expert’ biedt de mogelijkheid om ervaringen te delen, te netwerken en informatie uit te wisselen tussen Europese doctoraatsstudentenEuropese onderzoekers, wetenschappelijk personeel van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, het UCVVzorgverleners van het UZ Gent en leden van de Belgische Vereniging voor Verpleegkundig Specialisten (BVVS). Ongeveer 170 onderzoekers en clinici werden uitgenodigd om ervaringen en ideeën over onderzoeksmethoden en onderzoeksthema’s uit te wisselen en te bespreken.
 
 

BVVS organiseerde voor hun leden Peer Sessions met als thema "Verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen in de toekomst"

Het eindverslag leest u op de startpagina. 

 

De BVVS brengt verslag uit over de tweedaagse Future of Nursing

De BVVS was aanwezig op het tweedaagse congres 'Future of Nursing' in Brussel georganiseerd door Zorgbeleid en het FOD (30/11/17 & 1/12/17).
Interesse over de inhoud van dit congres, lees hier het BVVS verslag:

 

BVVS ondersteunt het symposium 'verpleegkundig specialisten UZ Leuven'

Op dinsdag 24 oktober 2017 organiseerde het UZ Leuven een symposium waarbij het werk van verpleegkundig specialisten voorgesteld wordt. 

De presentaties kan u hier raadplegen.

 

BVVS Ronde tafel meeting "Verpleegkundig consult en -voorschrift

Op 28 september 2017 organiseerde de BVVS met hun leden en andere geïnteresseerden een ronde tafel meeting omtrent het thema verpleegkundig consult en -voorschrift. Een twintigtal leden en stakeholders namen deel aan de discussie. De BVVS dankt alle aanwezigen voor hun inbreng! Met het BVVS bestuur gaan we aan de slag met de input om een adviesnota omtrent het thema op te maken voor het ministerie M. De Block. 

 

De BVVS Ronde van Vlaanderen - startmeeting in UZ Gent

Op 28 september 2017 vond in het UZ Gent de startmeeting plaats van de BVVS Ronde van Vlaanderen. Een 40-tal collega's mochten we verwelkomen om samen stil te staan bij de verschillende rollen die een verpleegkundig specialist en -consulent vervult. Het was alvast een interessante discussie en een voorproefje naar meer. 

Hier vindt u enkele sfeerbeelden en presentaties.

 

BVVS Afternoon Meeting  "Chronisch zieken ondersteunen tot zelfmanagement: een uitdaging voor de toekomst !?" - 27/04/2017

BVVS leden kunnen de hand-outs van de presentaties opvragen via mail. 
 
18 april 2016: Startsymposium "Verpleegkundig Specialisten: durven investeren"

De BVVS lanceert haar start als beroepsvereniging  op het toepasselijk symposium over de functie van verpleegkundig specialist. Een terugblik op het symposium en de presentaties vindt u hier.