Publicaties Belgisch staatsblad 14/05/2019: mini-WUG en kwaliteitswet


Volgende wetteksten werden op 14 mei 2019 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad:

 

Het IFIC dossier - stand van zaken

De BVVS werd uitgenodigd voor een hoorzitting met IFIC

Op dinsdag 30 april 2019 werd de BVVS uitgenodigd op een hoorzitting met IFIC. Het bestuur heeft volgende adviezen bezorgd aan IFIC:

  • toevoeging van een nieuwe functie, met name de verpleegkundig specialist
  • toevoeging van een nieuwe functie, met name de klinisch verpleegkundig onderzoeker
  • aanvraag voor wijziging van een functie, met name een naamswijziging van referentieverpleegkundige naar verpleegkundig consulent

De BVVS reikt de hand naar het IFIC om inhoudelijke adviezen te verstrekken m.b.t. bovenvermelde functies. 

Ter info de BVVS presentatie als voorbereiding voor de IFIC hoorzitting: Onderhoud IFIC sectorale referentiefuncties_BVVS 30042019.pdf (397715)

 

BVVS afternoon meeting 26 april 2019 - presentaties nu online

Thema "Verpleegkundig specialisten en -consulenten in de 21° eeuw"
  • Graag nog eens de presentaties bekijken, lees hier meer.
 

Een wettelijk kader voor de functie 'verpleegkundig specialist'

Vandaag, 12 november 2018, communiceert minister Maggie De Block het nieuws dat verpleegkundig specialisten hun langverwacht wettelijk kader krijgen binnen de WUG (Wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen), het oude 'KB 78'. 

M. De Block: "De verpleegkundig specialist krijgt een plaats binnen de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het wetsontwerp daarover is eind vorige maand in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad en daarna voor advies naar de Raad van State vertrokken."

Dit eerste wettelijk kader is noodzakelijk om deze functie in al zijn facetten (opleiding, competenties, taken/rollen, bevoegheden) verder uit te werken. De concrete functie omschrijving zal worden uitgewerkt in de volgende legislatuur. De BVVS steekt alvast de hand uit om hieraan verder mee te werken. 
 
Overzicht van de desbetreffende nieuwsberichten:

 

Het functie- en competentieprofiel van de verpleegkundig specialist

Vanuit de BVVS is er in 2018 een brede denkoefening gemaakt met peers en stakeholders betreffende de functieomschrijving van de verpleegkundig specialist. Dit profiel werd bezorgd aan de Federale Raad voor Verpleegkunde als input voor hun advies t.a.v. minister De Block. Het BVVS profiel werd eveneens ter kennisgeving bezorgd aan het kabinet van minister De Block. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

BVVS steunt het initiatief Think4nurses

27-04-2016 21:14
Think4nurses is een initiatief van een aantal jonge enthousiaste verpleegkundigen om...

Nog op zoek naar kandidaten voor het BVVS bestuur ... heb jij interesse?

13-04-2016 11:50
In de opstartfase zijn we nog actief op zoek naar collega verpleegkundig specialisten die willen...

Schrijf ons

13-04-2016 11:45
Heeft u vragen en/of opmerkingen over onze vereniging? Neemt u dan a.u.b. contact met ons op...

Welkom bij onze nieuwe website

20-03-2016 21:32
Welkom op onze nieuwe website. Hier vindt u een compleet overzicht van onze activiteiten,...