Publicaties Belgisch staatsblad 14/05/2019: mini-WUG en kwaliteitswet


Volgende wetteksten werden op 14 mei 2019 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad:

 

Het IFIC dossier - stand van zaken

De BVVS werd uitgenodigd voor een hoorzitting met IFIC

Op dinsdag 30 april 2019 werd de BVVS uitgenodigd op een hoorzitting met IFIC. Het bestuur heeft volgende adviezen bezorgd aan IFIC:

  • toevoeging van een nieuwe functie, met name de verpleegkundig specialist
  • toevoeging van een nieuwe functie, met name de klinisch verpleegkundig onderzoeker
  • aanvraag voor wijziging van een functie, met name een naamswijziging van referentieverpleegkundige naar verpleegkundig consulent

De BVVS reikt de hand naar het IFIC om inhoudelijke adviezen te verstrekken m.b.t. bovenvermelde functies. 

Ter info de BVVS presentatie als voorbereiding voor de IFIC hoorzitting: Onderhoud IFIC sectorale referentiefuncties_BVVS 30042019.pdf (397715)

 

BVVS afternoon meeting 26 april 2019 - presentaties nu online

Thema "Verpleegkundig specialisten en -consulenten in de 21° eeuw"
  • Graag nog eens de presentaties bekijken, lees hier meer.
 

Een wettelijk kader voor de functie 'verpleegkundig specialist'

Vandaag, 12 november 2018, communiceert minister Maggie De Block het nieuws dat verpleegkundig specialisten hun langverwacht wettelijk kader krijgen binnen de WUG (Wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen), het oude 'KB 78'. 

M. De Block: "De verpleegkundig specialist krijgt een plaats binnen de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het wetsontwerp daarover is eind vorige maand in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad en daarna voor advies naar de Raad van State vertrokken."

Dit eerste wettelijk kader is noodzakelijk om deze functie in al zijn facetten (opleiding, competenties, taken/rollen, bevoegheden) verder uit te werken. De concrete functie omschrijving zal worden uitgewerkt in de volgende legislatuur. De BVVS steekt alvast de hand uit om hieraan verder mee te werken. 
 
Overzicht van de desbetreffende nieuwsberichten:

 

Het functie- en competentieprofiel van de verpleegkundig specialist

Vanuit de BVVS is er in 2018 een brede denkoefening gemaakt met peers en stakeholders betreffende de functieomschrijving van de verpleegkundig specialist. Dit profiel werd bezorgd aan de Federale Raad voor Verpleegkunde als input voor hun advies t.a.v. minister De Block. Het BVVS profiel werd eveneens ter kennisgeving bezorgd aan het kabinet van minister De Block. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Nieuw functie- en competentieprofiel - de klinisch verpleegkundig onderzoeker

28-06-2019 12:35
In het kader van het functiemodel voor zorg- en verpleegkundige functies, werd door de Federale...

Doe mee aan de bevraging over de werkdruk en werklast bij verpleegkundigen

22-05-2019 20:56
De AUVB doet een oproep naar verpleegkundigen om deel te nemen aan een vragenlijst die de werkdruk...

Nieuw VS-beroepsprofiel in Nederland

26-02-2019 22:11
Eind januari 2019 heeft de VenVNVS hun nieuw beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist...

BVVS aanwezig op het ESNO congres

26-02-2019 21:18
Op 21 februari vond het ESNO congres plaats in Brussel. De European Specialist Nurses Organisation...

Rapport "Future of nursing"

08-02-2019 08:30
Het langverwachte rapport is eindelijk beschikbaar. Het rapport is een weergave van het tweedaagse...

Rapport verpleegkundigen op de arbeidsmarkt

05-02-2019 13:35
Rapport verpleegkundigen op de arbeidsmarkt Dit rapport werd opgemaakt door de cel 'Planning van...

E-symposium "The added value of a rheumatology nurse"

04-02-2019 13:44
De zorg voor mensen met reuma is in beweging! Dit symposium is een plek om kennis te maken met...

BVVS is betrokken bij twee FRV werkgroepen

01-02-2019 10:35
Binnen de Federale Raad voor Verpleegkunde zijn er twee werkgroepen opgestart om een advies uit te...

FRV advies competentieprofielen verpleegkundige expertfuncties

12-07-2018 13:52
De Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) heeft recent nieuwe functie- en competentieprofielen...

FRV advies mbt permanente vorming voor verpleegkundigen

16-05-2018 22:43
De Federale Raad Verpleegkunde heeft op  18 april 2018 een nieuw advies mbt de permanente...