Advanced practice nursing in de oncologie - module klinische farmacologie

07-01-2020 17:58

In het voorjaar 2020 (februari – mei) organiseert het UCVV een navorming klinische farmacologie in de oncologie en hematologie. 
De navorming kadert in de lessenreeks advanced practice nursing binnen de opleiding master verpleegkunde en vroedkunde maar is eveneens toegankelijk voor verpleegkundig specialisten en -consulenten oncologie/hematologie en verpleegkundigen met een BBT oncologie.
De navorming bestaat uit een lessenreeks van 15u en een facultatieve workshop van 5u.

  • Programma leest u hier
  • Omwille van COVID-19 werden een aantal lessen opgeschort naar een latere datum. De cursus zal wellicht in het voorjaar 2021 herpland worden. 
Terug