Advies Federale Raad Verpleegkunde 'opleiding voor gespecialiseerde verpleegkundigen'

28-01-2020 22:25

De Federale Raad voor Verpleegkundige heeft een advies over de "inhoud en aanpak van de opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen' overgemaakt aan het kabinet Volksgezondheid. Dit op vraag van minister M. De Block.

U kan het advies hier lezen. 

De BVVS denkt in samenwerking met de AUVB, andere beroepsorganisaties en hogescholen, de komende maanden na hoe deze vervolgopleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen (consulenten) verder vorm moet krijgen in de toekomst. 

Terug