Online studiedag "Integratie van geriatrische zorgaspecten in de HBO5, Bachelor en Master opleidingen"

29-07-2020 10:15

Online studiedag "Integratie van geriatrische zorgaspecten in de HBO5, Bachelor en Master opleidingen"

  • 26 november 2020 - online
  • Doelgroep: onderwijzend personeel en praktlijklectoren van de HBO5, Bachelor en Masteropleidingen Verpleegkunde, stagementoren in de acute, ambulante en residentiële setting en alle andere geïnteresseerden met een hart voor ouderen
  • Prijs: 100 euro voor de praktijklectoren verbonden aan UCLL, UC Leuven en de stagementoren verbonden aan St.Fransiscus & 125 euro voor alle andere deelnemers
  • Meer info leest u op de website
Terug