Openbare doctoraatsverdediging R. Goemaes "Advanced Practice Nursing and Advanced Midwifery Practice in Flanders" 11/09

01-09-2020 09:42

U kan de openbare doctoraatsverdeding met als thema “Advanced Practice Nursing and Advanced Midwifery Practice in Flanders. Nurses and midwives at the crossroads of expert practice, research, innovation, and leadership” gratis bijwonen. 

Met dit proefschrift werden het takenpakket en de competenties van verpleegkundig en vroedvrouw-specialisten in Vlaanderen onderzocht. Verder stelden we ons de vraag hoe verpleegkundig specialisten hun tijd indeelden om deze taken uit te voeren. Tenslotte gingen we na welke elementen een invloed hebben op de realisatie van functies voor vroedvrouw-specialisten in de Belgische gezondheidszorg op het niveau van de zorgverlener, de zorgorganisatie en het beleid.

De openbare doctoraatsverdediging vindt online plaats op vrijdag 11 september 2020 om 17u00. Na inschrijving ontvangt men een link waarmee de voorstelling van het proefschrift en de vraagstelling door de jury kan worden gevolgd. Via de link kan ook een exemplaar van het proefschrift aangevraagd worden. De BVVS en haar leden zijn alvast van harte welkom om aan te sluiten tijdens de openbare verdediging.

 

Terug