Oproep deelname kwalitatief onderzoek mbt functiedifferentiatie in de verpleegkunde

28-07-2021 14:32

De BVVS werkt samen met UGent en KU Leuven mee aan een kwalitatief onderzoek mbt functiedifferentiatie in de verpleegkunde. 

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar geïnteresseerde teams en/of zorgverleners die in de huidige situatie werken met functies zoals verpleegkundig consulenten, verpleegkundig specialisten, nurse practitioners of physician assistants (met een vooropleiding als verpleegkundige). U kan deelnemen aan een focusgroepinterview of een individueel interview. 

 

Terug