UCVV symposium "De interpersoonlijke relatie in de GGZ verpleegkunde" - 20/11/2018

05-07-2018 13:56

Van oudsher wordt de interpersoonlijke relatie als de kern van de psychiatrische en GGZ-verpleegkunde gezien. In deze studiedag wordt de therapeutische en herstelondersteunende relatie onder de loep genomen. Er wordt ingegaan op de waarde van de presentietheorie, de interpersoonlijke benadering van Peplau en de herstelvisie voor de ontwikkeling van de therapeutische relatie. De conceptuele kaders van de verschillende invalshoeken worden geschetst en vanuit casuïstiek geduid. Er wordt stilgestaan bij de focus, het doel, de rol, de macht, de grenzen en de taal van de therapeutische relatie in de actuele context van de GGZ. In de voormiddag is een plenair gedeelte voorzien en in de namiddag is er ruimte voor concrete en praktische uitwerking. Prominente nationale en internationale sprekers komen aan bod. 
Elke deelnemer ontvangt ook het boek 'De interpersoonlijke relatie vanuit Peplau's perspectief: inspiratie voor de GGZ verpleegkunde'.

  • Wanneer: 20 november 2018 van 9u tot 16u15

  • Doelgroep: Mensen actief in de residentiële en ambulante geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, docenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden in het thema interpersoonlijke zorgrelatie en de herstelvisie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

  • Prijs: Standaard: €119*, Studenten, ervaringsdeskundigen, leden van de Alumniwerking Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde (AWMVV) en partnerorganisaties: €98* (*inclusie boek)

  • WaarHoliday Inn Express Gent - Akkerhage 2, 9000 Gent

  • Meer info: UCVV@Ugent.be

Terug