Vragenlijst KU Leuven 'kerncompetenties van toekomstige zorgprofessionals'

13-01-2023 15:23

Vanuit de Associatie KU Leuven loopt momenteel een project rond kerncompetenties van toekomstige zorgprofessionals. Dit project beoogt maatschappelijke evoluties te analyseren en de impact hiervan op de nodige kennis, vaardigheden en attitudes van zorgprofessionals in kaart te brengen. Daarnaast wordt onderzocht wat de rol van onderwijs hierin is en zullen opleidingen ondersteund worden om in te zetten op deze toekomstgerichte competenties. 

Vanuit wetenschappelijke literatuur en de input van verschillende focusgroepen werd een set van belangrijke kerncompetenties voor toekomstige zorgprofessionals opgesteld. Via een enquête wordt momenteel het belang nagegaan van deze kerncompetenties voor de verschillende zorgberoepen. U kan deze enquête terugvinden via onderstaande link. 

 

Terug