Workshops "Analyse van complexe interviewdata: een uitdaging voor kwalitatieve onderzoekers"

04-04-2019 12:00

Hoe dien je te beginnen aan de analyse van pagina's en pagina's interviewdata? Welk codeerschema moet je gebruiken? Hoe kan je gedetailleerd coderen zonder jezelf te verliezen in de data? Wanneer moet je beginnen werken met software? Hoe kan je deze grote hoeveelheid diverse data integreren en tegelijkertijd de integriteit van elke verhaal behouden? Kortom, hoe kan je op basis van originele interviewdata bepaalde thema's, theoretische of conceptuele inzichten of zelfs theorieën ontwikkelen?

Al deze vragen verwijzen naar de specifieke uitdaging die gepaard gaat met het analyseren van grote hoeveelheden rijke interview-data.  In deze cursus worden een aantal inzichten geboden en vaardigheden ontwikkeld om deze uitdaging met succes aan te gaan.

In een eerste sessie zullen de belangrijkste principes en aandachtspunten van het kwalitatieve onderzoeksparadigma worden opgefrist. Nadien wordt aan de hand van de Qualitative Analysis Guide of Leuven (Quagol) een benadering voorgesteld die het analyseproces van kwalitatieve interviewdata kan faciliteren. De werkwijze zal stap voor stap worden uiteengezet en geïllustreerd met concrete onderzoeksdata.

De tweede sessie is een interactieve workshop waarin met behulp van Quagol de verschillende fasen van data-analyse concreet zullen worden ingeoefend. Na de eerste sessie zullen de participanten een aantal opdrachten krijgen ter voorbereiding van deze workshop. Er zal worden gewerkt met voorbeeldmateriaal uit de zorgsector.

De reeks wordt afgesloten met een terugkomsessie, waarin expliciet ruimte wordt gemaakt voor specifieke vragen m.b.t. lopende of toekomstige kwalitatieve onderzoeksprojecten van de participanten. Ook vragen m.b.t. het begeleiden van kwalitatieve onderzoekers in het analyseproces kunnen hier aan bod komen.

Inschrijven kan nu reeds via de website www.accentvv.be 

Doelgroep: onderzoekers in hogescholen/ zorgorganisaties/ onderzoeksinstellingen; docenten wetenschappelijk onderzoek

Data:

  • donderdag 4 april 2019 (van 12u00 tot 16u30)
  • maandag 16 september 2019 (van 12u30 tot 16u00)
  • dinsdag 21 januari 2020 (van 12u30 tot 16u00)

Docenten:

  • prof. dr. Dierckx de Casterlé
  • dr. Kristel De Vliegher
  • Mevr. Evelyne Mertens

Locatie: Park Inn hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven

Deelnemersprijs:

  • Deelname aan de 3 workshops: 220€
  • Prijs per sessie: 85€

 

 

Terug