Domeinspecifiek

5-daagse cursus "Palliatieve Zorg voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistant" in Nederland

29-07-2020 11:01
Een 5 of 6-daagse cursus "Palliatieve Zorg voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistant" in Nederland Organisator: V&VN Oncologie en V&VN VS Nederland Meer info en inschrijvingsformulier: Registratieformulier cursus VS-PA Palliatieve Zorg.pdf (130494)

Advanced practice nursing in de oncologie - module klinische farmacologie

07-01-2020 17:58
In het voorjaar 2020 (februari – mei) organiseert het UCVV een navorming klinische farmacologie in de oncologie en hematologie.  De navorming kadert in de lessenreeks advanced practice nursing binnen de opleiding master verpleegkunde en vroedkunde maar is eveneens toegankelijk voor...