Domeinspecifiek

Advanced practice nursing in de oncologie - module klinische farmacologie

07-01-2020 17:58
In het voorjaar 2020 (februari – mei) organiseert het UCVV een navorming klinische farmacologie in de oncologie en hematologie.  De navorming kadert in de lessenreeks advanced practice nursing binnen de opleiding master verpleegkunde en vroedkunde maar is eveneens toegankelijk voor...