BVVS Activiteiten

 

OPEN BRIEF BVVS

Op 29 juni 2020 werd een open brief getuurd naar de verschillende ministers, stakeholders en sociale partners. Lees hier meer:
 

BVVS peer sessions m.b.t. opleiding en erkenningscriteria Verpleegkundig Specialist (VS)

In de maanden juni en juli heeft de BVVS drie peer sessions georganiseerd met hun leden en collega verpleegkundig specialisten. In het totaal hebben 45 peers deelgenomen aan de online sessie, een succes! 
 
Bekijk hier het voorstel van de BVVS en de interuniversitaire werkgroep mbt de opleiding, stage, erkenningscriteria en overgangsmaatregelen voor de VS in de toekomst. 
 

BVVS afternoon meeting 26/04/2019 - presentaties

 
 

Waar is het begonnen en waar staan we_Goossens en Decoene_BVVS afternoon meeting 2019.pdf (2843734)

Future of Nursing rapport_Van Hecke_BVVS afternoon 26042019.pdf (3024086). Lees nu ook het volledig rapport 'Future of Nursing': future_of_nursing_rapport.pdf (1 MB)

Werken met VS/VC als tandem - Twee voorbeelden vanuit de praktijk. Tandem consulent specialist wondzorg_Smet Kellens_BVVS afternoon 26042019.pdf (523076) en Tandem consulent specialist_De Groote en Vanclooster_BVVS afternoon 2019.pdf (493359)

Paneldiscussie met vertegenwoordigers vanuit de beroepsorganisaties (K. Vaneerdewegh - AUVB), directie nursing (P. Archie -

 AZ Groeninge), opleidingsinstituten (A. Van Hecke - UCVV & K. Vansteenkiste - UCLL), ANP opleiding Nederland (M. Laurant - HAN), VC (R. Kellens), VS (N. Duerinckx & A. Courtens)

De BVVS was op bezoek in UZ Leuven voor haar tweede Ronde van Vlaanderen 

Op 5 oktober 2018 was de BVVS te gast bij de collega verpleegkundig specialisten in UZ Leuven. Met 60 deelnemers (verpleegkundig specialisten en -consulenten, leidinggevenden en medewerkers van het onderwijs) werden verschillende thema's besproken. In de voormiddag werd er gediscussieerd over de klinische autonomie van de verpleegkundig specialist. Pro's en contra's bij een tiental stellingen werden uitvoerig besproken. 

In de namiddag kreeg de deelnemer meer inzicht in het topic 'implementatie onderzoek'. Tenslotte werd er in verschillende workshops stil gestaan bij het thema "implementeren van een kwaliteitsproject of nieuwe materialen in de zorg" en het thema "de evolutie in de VS-rollen". 

Het was alvast een boeiende namiddag waar peers elkaar ontmoet hebben en hun ervaringen hebben kunnen delen. 

BVVS algemene vergadering op 26 april 2019

De BVVS nodigde al haar leden uit voor de algemene vergadering. De vergadering vindt plaats voor de BVVS afternoon meeting, van 11u tot 12u in zaal Bara, FOD Brussel Zuid.

Algemene vergadering BVVS 2018.pdf (426890)

 

De BVVS aanwezig op MEET THE EXPERT 10/07/2018

Dit jaar organiseert het Universitair Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (UCVV) de jaarlijkse summer school van de European Academy for Nursing Science (EANS). Op deze 14-daagse summer school verwelkomen we aan Universiteit Gent 105 doctoraatsstudenten uit heel Europa. Gedurende deze twee weken krijgen zij les van internationale onderzoekers en professoren omtrent de implementatie van complexe (verpleegkundige) interventies in de gezondheidszorg. In deze periode is er dus een unieke verzameling van wetenschappelijke verpleegkundige kennis aanwezig in onze universiteit. Het is een bijzondere opportuniteit voor het leggen van internationale contacten die we niet zomaar aan ons kunnen laten voorbij gaan!

 

BVVS organiseerde voor hun leden Peer Sessions met als thema "Verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen in de toekomst"

Het eindverslag leest u op de startpagina. 

 

De BVVS brengt verslag uit over de tweedaagse Future of Nursing

De BVVS was aanwezig op het tweedaagse congres 'Future of Nursing' in Brussel georganiseerd door Zorgbeleid en het FOD (30/11/17 & 1/12/17).
Interesse over de inhoud van dit congres, lees hier het BVVS verslag:

 

BVVS ondersteunt het symposium 'verpleegkundig specialisten UZ Leuven'

Op dinsdag 24 oktober 2017 organiseerde het UZ Leuven een symposium waarbij het werk van verpleegkundig specialisten voorgesteld wordt. 

 

BVVS Ronde tafel meeting "Verpleegkundig consult en -voorschrift

Op 28 september 2017 organiseerde de BVVS met hun leden en andere geïnteresseerden een ronde tafel meeting omtrent het thema verpleegkundig consult en -voorschrift. Een twintigtal leden en stakeholders namen deel aan de discussie. De BVVS dankt alle aanwezigen voor hun inbreng! Met het BVVS bestuur gaan we aan de slag met de input om een adviesnota omtrent het thema op te maken voor het ministerie M. De Block. 

 

De BVVS Ronde van Vlaanderen - startmeeting in UZ Gent

Op 28 september 2017 vond in het UZ Gent de startmeeting plaats van de BVVS Ronde van Vlaanderen. Een 40-tal collega's mochten we verwelkomen om samen stil te staan bij de verschillende rollen die een verpleegkundig specialist en -consulent vervult. Het was alvast een interessante discussie en een voorproefje naar meer. 

 

BVVS Afternoon Meeting  "Chronisch zieken ondersteunen tot zelfmanagement: een uitdaging voor de toekomst !?" - 27/04/2017

BVVS leden kunnen de hand-outs van de presentaties opvragen via mail. 
 
18 april 2016: Startsymposium "Verpleegkundig Specialisten: durven investeren"

De BVVS lanceert haar start als beroepsvereniging  op het toepasselijk symposium over de functie van verpleegkundig specialist. Een terugblik op het symposium en de presentaties vindt u hier.