BVVS Activiteiten - Events

 

BVVS journalclub 13/10/2023 - VOLZET

De BVVS onderzoek lanceert vanaf het najaar een nieuw initiatief, de BVVS journalclubs. Leden en niet-leden kunnen zich registreren voor deze online journalclubs. 

 • Vrijdag 13 oktober 2023 van 12u tot 13u30
 • Thema: een systematic review leren beoordelen
 • Methodische begeleiding door prof. dr. Eva Goossens (UAntwerpen)
 • Uitnodiging: Journal club BVVS 13102023 (1).pdf (735476)
 • Doelgroep: verpleegkundig specialisten en -consulenten, (gespecialiseerde) verpleegkundigen
 • Leden: 10 euro
 • Niet-leden: 25 euro 
 • Twee weken voor de meeting ontvangt u de Teamslink en het artikel ter voorbereiding.
 • U kan zich niet langer inschrijven, de journalclub is volzet.
 • U kan zich wel aanmelden op de wachtlijst om deze journalclub bij te wonen. 

Save the date: 24/11/2023 BVVS najaarsmeeting

BVVS werkt mee met het CONNECT-ME project

Ben je verpleegkundig specialist of -consulent, deel dan jouw ervaringen tijdens onderstaande webinar!

 

Een terugblik op de BVVS afternoon meeting 2023

"Take the lead, take position"

Een terugblik op een geslaagde afternoon meeting. We mochten 45 deelnemers verwelkomen in het UPC in Duffel, een aangename locatie voor deze meeting. Het symposium startte met een korte situering van de lopende BVVS projecten en federale dossiers door Elsie Decoene (voorzitter BVVS). Prof. Ellen Vlaeyen (UHasselt) nam ons mee in het thema van klinisch en professioneel leiderschap. Theoretische handvaten werden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden tastbaar gemaakt voor de deelnemers. Tijdens de pauze werden de ingediende posters kritisch bekeken door het publiek en volgde de prijsuitreiking.  

Hand-outs zijn beschikbaar in het afgesloten ledensegment.

 

Winnaars BVVS posterprijs - editie 2023

Voor de editie van 2023 werden 13 abstracten ingestuurd. Zowel de wetenschappelijke jury als het publiek stemden een winnaar tijdens de afternoon meeting. De winnaars van de jury ontvangen een geldprijs van elk 300euro, de winnaar van het publiek ontvangt een geldprijs van 150euro. Van harte gefeliciteerd!
 • Juryprijs voor het beste onderzoeksproject: Cindy Kenis, VS oncogeriatrie UZ Leuven. Een multicentrisch gerandomiseerd gecontroleerde studie voor het evalueren van de effectiviteit van Comprehensief Geriatrisch Assessment (CGA) gecombineerd met patiëntencoaching op kwaliteit van leven bij oudere patiënten met solide tumoren bij opstart van systemische therapie: G-oncoCOACH studie. => Poster Cindy Kenis 2023.pdf
 • Juryprijs voor het beste kwaliteitsproject: Marijke Quaghebeur & AYAteam UZ Gent, VS hematologie. Ontwikkeling en implementatie van een AYA nazorgpas => BVVS posterprijs_AYA nazorgpas UZGent.pdf
 • Publieksprijs voor de beste poster: Souad Abihi, VS psychiatrie AZ Groeninge. Wanneer twijfelen zorgt voor comfort(room): implementatie van comfortrooms op de eenheid psychiatrie => Poster comfortroom Abihi Souad.pdf
De ingediende posters vindt u in dit overzicht: overzicht posters editie 2023 (1).pdf (1754147)
 

BVVS Netwerk Event 17 januari 2023

Op onze eerste netwerkmeeting mochten we 75 deelnemers verwelkomen, de zaal zat vol!

De avond werd gestart met een boeiend panelgesprek over de toekomst van de verpleegkundig specialist dit met dhr. Wouter Decat (coördinator Nederlandstalige kamer AUVB), mevr. Candice Dewindt (zorgambassadeur), mevr. Katrien Vervoort (adviseur minister F. Vandenbroucke) en mevr. Elsie Decoene (voorzitter BVVS). 

Terugblik op de webinar "Verpleegkundig specialisten: een optie in de ouderenzorg?" - 8/12/2022

 • We hadden 140 deelnemers rond de virtuele tafel, mooie opkomst !
 • Flyer: Webinar verpleegkundig specialisten in de ouderenzorg.pdf (436,9 kB)
 • Tijdens de webinar werd de functie verpleegkundig specialist verduidelijkt, stil gestaan bij wat weten we al over het werken met VS'en in de residentiële ouderenzorg, hoe kunnen we een VS effectief inzetten in een WZC en een aantal praktijkgetuigenissen van VS'en werkzaaam in de ouderenzorg.  
 • U kan de presentaties en de opname van de webinar gedurende 3 maanden raadplegen op de website van Zorgnet Icuro. 

Vrijdag 21 oktober 2022 - BVVS Ronde van Vlaanderen 'omgaan met weerstand'

In het najaar organiseerde de BVVS een online symposium. 50 deelnemers zaten rond de virtuele tafel. 

 • Thema: "Omgaan met weerstand - afstemmen van golflengtes' 
 • Doelgroep: verpleegkundig specialisten, verpleegkundig consulenten, verpleegkundigen, studenten
 • Leden vinden de presentatie terug in het afgesloten ledensegment.

Vergadering met Franstalige VS collega's - 11/10/2022

 • Doel: verkennend overleg met onze Franstalige collega's die momenteel in een VS functie werkzaam zijn. Samen nadenken hoe er binnen de BVVS een Franstalige afdeling vorm gegeven kan worden.
 •  
 • Verslag: Op 11 oktober 2022 hebben een 25-tal Franstalige verpleegkundigen samen met enkele bestuursleden van de BVVS van gedachten gewisseld over het topic IPA. In de presentatie kwamen een aantal topics naar voor die de IPA-rol kenmerken: het verschil tussen de “advanced role” van de IPA t.o.v. de gespecialiseerde verpleegkundigen en nurse consultants, de kerncriteria volgens Hamric waaronder de expansie binnen en buiten het beroep en,  de impactsgebieden van de outcome van de IPA. Franstaligen en Nederlandstaligen zijn ervan overtuigd dat het voor de toekomst belangrijk is dat er rond het dossier IPA met 1 stem kan gesproken worden naar de overheid en andere stakeholders. Het is nog niet duidelijk of, in de toekomst, de Franstaligen uiteindelijk zullen aansluiten bij de BVVS of een zustervereniging oprichten. Yves Maule nam het initiatief om samen met Thérèse Van Durme de Franstalige geïnteresseerden samen te brengen onder een nieuwe werkgroep binnen de UGIB. In een tweede fase zal er opnieuw contact worden opgenomen met de BVVS. Daarnaast is nog een tweetalig werkgroep binnen de UGIB actief rond APN, onafhankelijk van de BVVS, waarbij de wederzijdse contacten kunnen worden bevestigd.
 •  
 • Presentatie20221011 BVVS meeting fr.pdf (1545282)

BVVS-vragenlijst IFIC

De functie verpleegkundig specialist is nog steeds een ontbrekende functie in de IFIC functiewijzer, en dit ondanks het bestaan van deze functie sinds begin de jaren 2000! Leden melden hun ongenoegen over de huidige toewijzing van hun functie binnen de IFIC classificatie en we stellen in de praktijk grote verschillen vast mbt de IFIC toewijzing aan VS in verschillende organisaties. Veel verpleegkundig specialisten tekenden alvast beroep aan! 

Sinds 2019 is de functie verpleegkundig specialist opgenomen in de WUG als gezondheidszorgbeoefenaar. De academische masteropleiding tot verpleegkundig specialist werd in de laatste jaren grondig hervormd en een gevalideerd VS competentiekader werd ism diverse stakeholders ontwikkeld. Redenen genoeg dus om de functie naar waarde te erkennen binnen dit loonmodel. 

In de maanden mei-juni-juli werd een vragenlijst gericht naar alle VS'en in Vlaanderen. 100 collega's vulden de vragenlijst in. Het BVVS bestuur verwerkt momenteel de antwoorden en resultaten worden in een volgende BVVS nieuwsbrief (najaar 2022) teruggekoppeld. 
 
Met deze gegevens vanuit het werkveld kan de BVVS opnieuw de vraag lanceren naar IFIC om de functie verpleegkundig specialist op te nemen in de functiewijzer, en dit op basis van het huidig VS competentiekader. BVVS algemene vergadering op 16 juni 2022
BVVS leden kunnen het verslag van de vergadering opvragen via mail.

 

BVVS afternoon meeting 2022 "Nurse led clinics"

Op 28 april organiseerde de BVVS haar afternoon meeting in Brussel, en ja opnieuw fysiek!
We mochten 50 deelnemers verwelkomen voor een boeiende namiddag met tal van interessante inzichten en praktijkvoorbeelden van nurse led clinics in Vlaanderen. Hand-outs van de presentaties zijn enkel beschikbaar voor BVVS leden in het afgesloten ledensegment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winnaars BVVS-posterprijs editie 2022

De BVVS lanceerde op haar afternoon meeting 2022 de eerste editie van de BVVS posterprijs. In het totaal stuurden 4 verpleegkundig specialisten een abstract in over hun kwaliteits

- of onderzoeksproject. Tijdens de afternoon meeting werden de winnaars bekend gemaakt van de BVVS posterprijs. Zowel het wetenschappelijk comité als het publiek konden hun stem uitbrengen. De winnaars ontvangen elk een geldprijs van 150 euro. 

Winnaar 1 (wetenschappelijk comtité) => Kurt Boeykens, verpleegkundig specialist nutritie, Vitaz. In samenwerking met Tim Torsy (UGent & Odisee) en Reneé Saman (Vitaz) stelde Kurt hun onderzoeksproject voor: "Een prospectief, observationeel onderzoek naar de nauwkeurigheid van een nieuwe methode voor het bepalen van de inwendige lengte van nasogastrische voedingssondes bij volwassenen."

Winnaar 2 (publieksprijs) => Lien Vanhoecke, verpleegkundig specialist canulezorg, UZ Gent. In samenwerking met Bregje D'Haeze (UZ Gent) en Ann Van Hecke (UGent) stelde Lien hun onderzoeksproject voor: "De effectiviteit van telefonische consultaties na een CVA of TIA, een gerandomiseerde, gecontroleerde studie".

BVVS Ronde van Vlaanderen " mijn onderzoekersrol als verpleegkundig (specialist)"

Leden kunnen de hand-outs opvragen via bvvs.abipa@gmail.com of terug vinden in de rubriek 'info voor leden'.

Een aantal sfeerbeelden...

BVVS afternoonmeeting 2021 - De succesvolle VS: een troef of een last?

We blikken terug op een interessante workshop met een mooie opkomst van verpleegkundig specialisten, -consulenten en leidinggevenden. Alle aanwezigen ontvangen de hand-outs en het aanwezigheidsattest via mail. 

 •  

De BVVS werkt nauw samen met de universiteiten

Als beroepsorganisatie werken we samen met de vier Vlaamse universiteiten en de Franstalige universiteiten en hogescholen. In dit samenwerkingsverband worden thema's besproken zoals: de functie- en competentieomschrijving van de VS, de masteropleiding verpleegkunde en vroedkunde met afstudeerrichting verpleegkundig specialist, het wetgevend kader, afstemming met stakeholders, etc. 
 

Open brief BVVS

Op 29 juni 2020 werd een open brief getuurd naar de verschillende ministers, stakeholders en sociale partners. Lees hier meer:

BVVS peer sessions m.b.t. opleiding en erkenningscriteria Verpleegkundig Specialist (VS)

In de maanden juni en juli heeft de BVVS drie peer sessions georganiseerd met hun leden en collega verpleegkundig specialisten. In het totaal hebben 45 peers deelgenomen aan de online sessie, een succes! 
 
Bekijk hier het voorstel van de BVVS en de interuniversitaire werkgroep mbt de opleiding, stage, erkenningscriteria en overgangsmaatregelen voor de VS in de toekomst. 
Er werd gediscussieerd, gereflecteerd over de toekomst en concrete voorstellen werden geformuleerd. 
Lees hier het voorstel uitgewerkt door de BVVS en de drie Vlaamse universiteiten die de master verpleegkunde en vroedkunde aanbieden:

Samenvatting conceptnota VS opleiding en erkenningscriteria_BVVS en interuniversitaire werkgroep april 2020.pdf (924163)

De BVVS was op bezoek in UZ Leuven voor de Ronde van Vlaanderen 

Op 5 oktober 2018 was de BVVS te gast bij de collega verpleegkundig specialisten in UZ Leuven. Met 60 deelnemers (verpleegkundig specialisten en -consulenten, leidinggevenden en medewerkers van het onderwijs) werden verschillende thema's besproken. In de voormiddag werd er gediscussieerd over de klinische autonomie van de verpleegkundig specialist. Pro's en contra's bij een tiental stellingen werden uitvoerig besproken. 

In de namiddag kreeg de deelnemer meer inzicht in het topic 'implementatie onderzoek'. Tenslotte werd er in verschillende workshops stil gestaan bij het thema "implementeren van een kwaliteitsproject of nieuwe materialen in de zorg" en het thema "de evolutie in de VS-rollen". 

Het was alvast een boeiende namiddag waar peers elkaar ontmoet hebben en hun ervaringen hebben kunnen delen. 

De BVVS aanwezig op MEET THE EXPERT 10/07/2018

Dit jaar organiseert het Universitair Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (UCVV) de jaarlijkse summer school van de European Academy for Nursing Science (EANS). Op deze 14-daagse summer school verwelkomen we aan Universiteit Gent 105 doctoraatsstudenten uit heel Europa. Gedurende deze twee weken krijgen zij les van internationale onderzoekers en professoren omtrent de implementatie van complexe (verpleegkundige) interventies in de gezondheidszorg. In deze periode is er dus een unieke verzameling van wetenschappelijke verpleegkundige kennis aanwezig in onze universiteit. Het is een bijzondere opportuniteit voor het leggen van internationale contacten die we niet zomaar aan ons kunnen laten voorbij gaan!

De BVVS brengt verslag uit over de tweedaagse Future of Nursing 2017

De BVVS was aanwezig op het tweedaagse congres 'Future of Nursing' in Brussel georganiseerd door Zorgbeleid en het FOD (30/11/17 & 1/12/17).
Interesse over de inhoud van dit congres, lees hier het BVVS verslag:

BVVS ondersteunt het symposium 'verpleegkundig specialisten UZ Leuven'

Op dinsdag 24 oktober 2017 organiseerde het UZ Leuven een symposium waarbij het werk van verpleegkundig specialisten voorgesteld wordt. 

BVVS Ronde tafel meeting "Verpleegkundig consult en -voorschrift" 

Op 28 september 2017 organiseerde de BVVS met hun leden en andere geïnteresseerden een ronde tafel meeting omtrent het thema verpleegkundig consult en -voorschrift. Een twintigtal leden en stakeholders namen deel aan de discussie. De BVVS dankt alle aanwezigen voor hun inbreng! Met het BVVS bestuur gaan we aan de slag met de input om een adviesnota omtrent het thema op te maken voor het ministerie M. De Block. 

De BVVS Ronde van Vlaanderen - startmeeting in UZ Gent

Op 28 september 2017 vond in het UZ Gent de startmeeting plaats van de BVVS Ronde van Vlaanderen. Een 40-tal collega's mochten we verwelkomen om samen stil te staan bij de verschillende rollen die een verpleegkundig specialist en -consulent vervult. Het was alvast een interessante discussie en een voorproefje naar meer. 

BVVS Afternoon Meeting 2017

"Chronisch zieken ondersteunen tot zelfmanagement: een uitdaging voor de toekomst !?"

BVVS leden kunnen de hand-outs van de presentaties opvragen via mail. 
 

18 april 2016: Startsymposium "Verpleegkundig Specialisten: durven investeren"

De BVVS lanceert haar start als beroepsvereniging  op het toepasselijk symposium over de functie van verpleegkundig specialist. Een terugblik op het symposium en de presentaties vindt u hier.