BVVS Activiteiten - Events

 

Save the date 21 oktober 2022 - BVVS Ronde van Vlaanderen 'omgaan met weerstanden'

In het najaar organiseert de BVVS haar volgend opleidingsevent. We kiezen opnieuw voor een online event

  • Thema: "Omgaan met weerstanden - afstemmen van golflengtes'
  • Doelgroep: verpleegkundig specialisten, verpleegkundig consulenten, verpleegkundigen, studenten (verpleegkundigen met een zorginhoudelijke invalshoek)
  • Tijdstip: 13u30-16u30
  • Meer info volgt

Online webinar 'Advanced practice nursing in GGZ' 23 juni 2022

In samenwerking met het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (UCVV) en Kliniek Sint-Jozef Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie Pittem nodigt de BVVS u van harte uit op donderdag 23 juni 2022 voor een exclusieve studievoormiddag met professor Kathleen Wheeler: een internationale inspiratiebron voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de geestelijke gezondheidszorg.  

Professor Kathleen Wheeler is internationaal gerenommeerd o.a. als auteur van het veelvuldig bekroonde boek ‘Psychotherapy for the Advanced Practice Psychiatric Nurse’. Meer informatie omtrent professor Kathleen Wheeler en het programma kan u terugvinden in de uitnodiging.

Mis deze unieke gelegenheid niet en volg gratis de online lezingen door u te registeren via de link in de uitnodiging.

 

BVVS afternoon meeting 2022 "Nurse led clinics"

Op 28 april organiseerde de BVVS haar afternoon meeting in Brussel, en ja opnieuw fysiek!
We mochten 50 deelnemers verwelkomen voor een boeiende namiddag met tal van interessante inzichten en praktijkvoorbeelden van nurse led clinics in Vlaanderen. 
 
Lees je graag meer over dit thema, bekijk dan zeker de hand-outs van de verschillende sprekers. 

Een aantal sfeerbeelden... 

 

Winnaars BVVS-posterprijs editie 2022

De BVVS lanceerde op haar afternoon meeting 2022 de eerste editie van de BVVS posterprijs. In het totaal stuurden 4 verpleegkundig specialisten een abstract in over hun kwaliteits- of onderzoeksproject. Tijdens de afternoon meeting werden de winnaars bekend gemaakt van de BVVS posterprijs. Zowel het wetenschappelijk comité als het publiek konden hun stem uitbrengen. De winnaars ontvangen elk een geldprijs van 150 euro. 

Winnaar 1 (wetenschappelijk comtité) => Kurt Boeykens, verpleegkundig specialist nutritie, Vitaz. In samenwerking met Tim Torsy (UGent & Odisee) en Reneé Saman (Vitaz) stelde Kurt hun onderzoeksproject voor: "Een prospectief, observationeel onderzoek naar de nauwkeurigheid van een nieuwe methode voor het bepalen van de inwendige lengte van nasogastrische voedingssondes bij volwassenen."

Winnaar 2 (publieksprijs) => Lien Vanhoecke, verpleegkundig specialist canulezorg, UZ Gent. In samenwerking met Bregje D'Haeze (UZ Gent) en Ann Van Hecke (UGent) stelde Lien hun onderzoeksproject voor: "De effectiviteit van telefonische consultaties na een CVA of TIA, een gerandomiseerde, gecontroleerde studie".

Meer lezen?
 

1) Een prospectief observationeel onderzoek naar de nauwkeurigheid van een nieuwe methode voor het bepalen van de inwendige lengte van nasogastrische voedingssondes bij volwassenen. 2022. Kurt Boeykens, Tim Torsy en Reneé Saman. 

Poster     Accuracy of the corrected nose earlobe xiphoid distance formula for determining nasogastric feeding tube insertion length in ICU patients_Kurt Boeykens_BVVS poster 2022.pdf (244623)

2) De effectiviteit van telefonische consultaties na een CVA of TIA, een gerandomiseerde, gecontroleerde studie. 2022. Lien Van Hoecke, Bregje D'haeze en Ann Van Hecke. 

Poster    De effectiviteit van telefonische consultaties na een CVA of TIA_Lien Vanhoecke_POSTER BVVS 2022.pdf (345 kB)

3) Ontwikkeling van een digitaal zorgpad voor patiënten Relapsing-Remitting Multiple Sclerose (RRMS) en onderzoek naar de implementatievoorwaarden in een gespecialiseerde ziekenhuiscontext: een kwaliteitsverbeterproject. 2022. Isabel Vlerick, Mathilde Voet, Maksim De Baets, Annelies Debergh (VS studenten UGent) & Dimitri Beeckman (UGent). 

Poster    De ontwikkeling van een digitaal zorgpad voor patiënten met RRMS_Isabel Vlerick_poster BVVS.pdf (142344)

4) Familieparticipatie in de zorg van oudere gehospitaliseerde patiënten: voorkeuren van patiënten, mantelzorgers en verpleegkundigen tav zorgtaken uitgevoerd door de mantelzorger. 2022. Sander Aerens (verpleegkundig specialist geriatrie, UZ Gent), Simon Malfait (UZ Gent) & Liesbeth Van Humbeeck (UZ Gent). 

Poster    volgt

 

BVVS Ronde van Vlaanderen " mijn onderzoekersrol als verpleegkundig (specialist)"

Leden kunnen de hand-outs opvragen via bvvs.abipa@gmail.com.

Een aantal sfeerbeelden...

Ontwikkeling van een gevalideerd VS-competentiekader 
 

De vier Vlaamse universiteiten (UGent, UAntwerpen, KU Leuven en UHasselt) en de BVVS ontwikkelden de afgelopen 2 jaar een VS competentiekader, gebaseerd op het CanMEDS raamwerk. Het competentiekader kan zowel tijdens de masteropleiding tot VS, als tijdens de loopbaan, gebruikt worden. In het kader van de kwaliteitswet, die op 01/07/2021 tot uitvoering komt, zal dit competentiekader ook een basis vormen voor het later te ontwikkelen digitaal portfolio. 

U kan hier het VS-competentiekader raadplegen. 

 

BVVS afternoonmeeting 2021 - De succesvolle VS: een troef of een last?

We blikken terug op een interessante workshop met een mooie opkomst van verpleegkundig specialisten, -consulenten en leidinggevenden. Alle aanwezigen ontvangen de hand-outs en het aanwezigheidsattest via mail. 

  •  

De BVVS werkt nauw samen met de universiteiten

Als beroepsorganisatie werken we samen met de vier Vlaamse universiteiten en de Franstalige universiteiten en hogescholen. In dit samenwerkingsverband worden thema's besproken zoals: de functie- en competentieomschrijving van de VS, de masteropleiding verpleegkunde en vroedkunde met afstudeerrichting verpleegkundig specialist, het wetgevend kader, afstemming met stakeholders, etc. 
 

Open brief BVVS

Op 29 juni 2020 werd een open brief getuurd naar de verschillende ministers, stakeholders en sociale partners. Lees hier meer:
 

BVVS peer sessions m.b.t. opleiding en erkenningscriteria Verpleegkundig Specialist (VS)

In de maanden juni en juli heeft de BVVS drie peer sessions georganiseerd met hun leden en collega verpleegkundig specialisten. In het totaal hebben 45 peers deelgenomen aan de online sessie, een succes! 
 
Bekijk hier het voorstel van de BVVS en de interuniversitaire werkgroep mbt de opleiding, stage, erkenningscriteria en overgangsmaatregelen voor de VS in de toekomst. 
Er werd gediscussieerd, gereflecteerd over de toekomst en concrete voorstellen werden geformuleerd. 
Lees hier het voorstel uitgewerkt door de BVVS en de drie Vlaamse universiteiten die de master verpleegkunde en vroedkunde aanbieden:

Samenvatting conceptnota VS opleiding en erkenningscriteria_BVVS en interuniversitaire werkgroep april 2020.pdf (924163)

 

BVVS afternoon meeting 26/04/2019 - presentaties

 
 

Future of Nursing rapport_Van Hecke_BVVS afternoon 26042019.pdf (3024086). Lees nu ook het volledig rapport 'Future of Nursing': future_of_nursing_rapport.pdf (1 MB)

Werken met VS/VC als tandem - Twee voorbeelden vanuit de praktijk. Tandem consulent specialist wondzorg_Smet Kellens_BVVS afternoon 26042019.pdf (523076) en Tandem consulent specialist_De Groote en Vanclooster_BVVS afternoon 2019.pdf (493359)

Paneldiscussie met vertegenwoordigers vanuit de beroepsorganisaties (K. Vaneerdewegh - AUVB), directie nursing (P. Archie - AZ Groeninge), opleidingsinstituten (A. Van Hecke - UCVV & K. Vansteenkiste - UCLL), ANP opleiding Nederland (M. Laurant - HAN), VC (R. Kellens), VS (N. Duerinckx & A. Courtens)

 

De BVVS was op bezoek in UZ Leuven voor de Ronde van Vlaanderen 

Op 5 oktober 2018 was de BVVS te gast bij de collega verpleegkundig specialisten in UZ Leuven. Met 60 deelnemers (verpleegkundig specialisten en -consulenten, leidinggevenden en medewerkers van het onderwijs) werden verschillende thema's besproken. In de voormiddag werd er gediscussieerd over de klinische autonomie van de verpleegkundig specialist. Pro's en contra's bij een tiental stellingen werden uitvoerig besproken. 

In de namiddag kreeg de deelnemer meer inzicht in het topic 'implementatie onderzoek'. Tenslotte werd er in verschillende workshops stil gestaan bij het thema "implementeren van een kwaliteitsproject of nieuwe materialen in de zorg" en het thema "de evolutie in de VS-rollen". 

Het was alvast een boeiende namiddag waar peers elkaar ontmoet hebben en hun ervaringen hebben kunnen delen. 

 

De BVVS aanwezig op MEET THE EXPERT 10/07/2018

Dit jaar organiseert het Universitair Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (UCVV) de jaarlijkse summer school van de European Academy for Nursing Science (EANS). Op deze 14-daagse summer school verwelkomen we aan Universiteit Gent 105 doctoraatsstudenten uit heel Europa. Gedurende deze twee weken krijgen zij les van internationale onderzoekers en professoren omtrent de implementatie van complexe (verpleegkundige) interventies in de gezondheidszorg. In deze periode is er dus een unieke verzameling van wetenschappelijke verpleegkundige kennis aanwezig in onze universiteit. Het is een bijzondere opportuniteit voor het leggen van internationale contacten die we niet zomaar aan ons kunnen laten voorbij gaan!

 

De BVVS brengt verslag uit over de tweedaagse Future of Nursing 2017

De BVVS was aanwezig op het tweedaagse congres 'Future of Nursing' in Brussel georganiseerd door Zorgbeleid en het FOD (30/11/17 & 1/12/17).
Interesse over de inhoud van dit congres, lees hier het BVVS verslag:

 

BVVS ondersteunt het symposium 'verpleegkundig specialisten UZ Leuven'

Op dinsdag 24 oktober 2017 organiseerde het UZ Leuven een symposium waarbij het werk van verpleegkundig specialisten voorgesteld wordt. 

 

BVVS Ronde tafel meeting "Verpleegkundig consult en -voorschrift" 

Op 28 september 2017 organiseerde de BVVS met hun leden en andere geïnteresseerden een ronde tafel meeting omtrent het thema verpleegkundig consult en -voorschrift. Een twintigtal leden en stakeholders namen deel aan de discussie. De BVVS dankt alle aanwezigen voor hun inbreng! Met het BVVS bestuur gaan we aan de slag met de input om een adviesnota omtrent het thema op te maken voor het ministerie M. De Block. 

 

 

De BVVS Ronde van Vlaanderen - startmeeting in UZ Gent

Op 28 september 2017 vond in het UZ Gent de startmeeting plaats van de BVVS Ronde van Vlaanderen. Een 40-tal collega's mochten we verwelkomen om samen stil te staan bij de verschillende rollen die een verpleegkundig specialist en -consulent vervult. Het was alvast een interessante discussie en een voorproefje naar meer. 

BVVS Afternoon Meeting 2017

"Chronisch zieken ondersteunen tot zelfmanagement: een uitdaging voor de toekomst !?"

BVVS leden kunnen de hand-outs van de presentaties opvragen via mail. 
 

18 april 2016: Startsymposium "Verpleegkundig Specialisten: durven investeren"

De BVVS lanceert haar start als beroepsvereniging  op het toepasselijk symposium over de functie van verpleegkundig specialist. Een terugblik op het symposium en de presentaties vindt u hier.