BVVS Activiteiten - Events

 
 
 

Handouts 2-daags symposium 'nurse-led clinics'

18 en 19/april, Gent

Gedurende twee maanden zijn de hand-outs vrij beschikbaar. Na deze datum zijn deze enkel beschikbaar in het afgesloten BVVS ledensegment. 
 
Presentaties dag 1 (18/04/2024)

Prof. dr. A. Van Hecke: nieuwe zorgmodellen in de gezondheidszorg: setting the scene

Prof. dr. M. Deschodt: Effectiviteit van nurse-led clinics op uitkomsten op patiënt- en organisatieniveau 

M. Cerulus & dr. N. Duerinckx: Wat zijn nurse-led clinics en hoe ziet goede praktijkvoering eruit in andere landen?

L. Dehennin & K. D'Hollander: effectiviteit van nurse-led clinics op uitkomsten op het niveau van zorgteams

Dr. J. Detollenaere: Verpleegkundige consultaties in België: huidige praktijk en strategieën voor versterkte implementatie

Prof. dr. K. Kilpatrick: Implementation processes and outcomes of integration of nurse-led care in long term care and home care teams: what can we learn from Canada?

Prof. dr. T. Goffin: Juridische uitdagingen en interprofessionele samenwerkingsovereenkomsten voor nurse-led clinics: de weg voorwaarts?

Een aantal goede praktijkvoeringen van nurse-led clinics:

Duiding voorontwerp KB verpleegkundig specialist - opname webinar beschikbaar

Met 183 deelnemers blikken we terug op een geslaagde webinar van 5 maart, een week na de publicatie van het voorontwerp. Dank aan alle sprekers om het verhaal duidelijk te brengen en de vragen van de deelnemers zorgvuldig te beantwoorden. 
Je kan hier de opname (her)bekijken:
 

BVVS-posterprijs 2024

De BVVS-posterprijs is dit jaar gekoppeld aan het 2-daags symposium nurse-led clinics op 18 en 19 april. Een symposium georganiseerd door UCVV (UGent) & UZ Gent, in samenwerking met de BVVS. De BVVS-posterprijs heeft als doel om nurse-led initiatieven, geïnitieerd en/of gecoördineerd door een verpleegkundig specialist of een verpleegkundige expertfunctie in de kijker te zetten. De verpleegkundig specialist of verpleegkundige expertfunctie moet een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling, organisatie, coördinatie en/of de evaluatie van een  nurse-led interventie. Dit wil zeggen dat zowel onderzoeksprojecten als praktijkinterventies gerelateerd aan het thema nurse-led care kunnen worden ingediend. Nurse-led refereert naar een zorgmodel waarbij patiëntenzorg (autonoom) uitgevoerd wordt door een verpleegkundige expertfunctie en er mogelijks integratie is van medische en verpleegkundige zorg.

De deadline voor indiening van abstracten is afgesloten. 
 
BVVS intervisie voor verpleegkundig specialisten

De BVVS lanceert een nieuw aanbod voor leden en niet-leden. Werk je als verpleegkundig specialist dan kan je jouw aanmelden voor de BVVS intervisie. In groepjes van maximaal 6 VS'en staan we stil bij thema's relevant voor de deelnemers, dit 2 tot 3x per jaar. Op maat van de groep bepalen we de agenda, tijdstip en locatie. Interesse om deel uit te maken van een intervisiegroep, dan kan u zich hier aanmelden. Vanaf maart nodigen alle geïnteresseerden uit voor een startvergadering.

BVVS werkt mee aan mentorprogramma voor verpleegkundig specialisten en -consulenten oncologie

In samenwerking met UCVV UGent en UZ Leuven werkt de BVVS mee aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een mentorprogramma voor verpleegkundig specialisten en -consulenten werkzaam in de oncologische zorg. Dit project wordt gefinancierd door Kom Op Tegen Kanker. 

Een eerste groep deelnemers startte het mentorprogramma in maart 2024. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan het programma, al dan niet met collega VS/VC, dan kan je jou aanmelden voor de tweede reeks in het najaar 2024. Neem gerust contact op voor meer info. 

Terugblik op de BVVS najaarsmeeting in Brussel

We kunnen terug blikken om een interessante meeting met verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Dank aan de sprekers voor hun interessante lezingen en deelnemers konden hun ervaringen uitwisselen tijdens de workshops met als thema de VS als samenwerker.

 • BVVS leden vinden de hand-outs van de meeting terug in het afgesloten ledensegment.

 

 

BVVS journalclub 'beoordeling systematic review'

Op vrijdag 13/10/2023 organiseerde de BVVS werkgroep onderzoek haar eerste online journal club. Om de interactie te waarborgen tijdens de meeting participeerden 20 verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Onder de deskundige begeleiding van prof. dr. E Goossens werd de kennis opgefrist mbt de verschillende soorten reviews, de methodologie van een systematic review en hoe kritisch een systematic beoordelen. 

Mocht u interesse hebben in dit thema, dan kan zich registreren op de wachtlijst. De werkgroep zal een nieuw aanbod organiseren in het voorjaar 2025. 

 
Een terugblik op de BVVS afternoon meeting 2023

"Take the lead, take position"

Een terugblik op een geslaagde afternoon meeting. We mochten 45 deelnemers verwelkomen in het UPC in Duffel, een aangename locatie voor deze meeting. Het symposium startte met een korte situering van de lopende BVVS projecten en federale dossiers door Elsie Decoene (voorzitter BVVS). Prof. Ellen Vlaeyen (UHasselt) nam ons mee in het thema van klinisch en professioneel leiderschap. Theoretische handvaten werden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden tastbaar gemaakt voor de deelnemers. Tijdens de pauze werden de ingediende posters kritisch bekeken door het publiek en volgde de prijsuitreiking.  

Hand-outs zijn beschikbaar in het afgesloten ledensegment.

 

Winnaars BVVS posterprijs - editie 2023

Voor de editie van 2023 werden 13 abstracten ingestuurd. Zowel de wetenschappelijke jury als het publiek stemden een winnaar tijdens de afternoon meeting. De winnaars van de jury ontvangen een geldprijs van elk 300euro, de winnaar van het publiek ontvangt een geldprijs van 150euro. Van harte gefeliciteerd!
 • Juryprijs voor het beste onderzoeksproject: Cindy Kenis, VS oncogeriatrie UZ Leuven. Een multicentrisch gerandomiseerd gecontroleerde studie voor het evalueren van de effectiviteit van Comprehensief Geriatrisch Assessment (CGA) gecombineerd met patiëntencoaching op kwaliteit van leven bij oudere patiënten met solide tumoren bij opstart van systemische therapie: G-oncoCOACH studie. => Poster Cindy Kenis 2023.pdf
 • Juryprijs voor het beste kwaliteitsproject: Marijke Quaghebeur & AYAteam UZ Gent, VS hematologie. Ontwikkeling en implementatie van een AYA nazorgpas => BVVS posterprijs_AYA nazorgpas UZGent.pdf
 • Publieksprijs voor de beste poster: Souad Abihi, VS psychiatrie AZ Groeninge. Wanneer twijfelen zorgt voor comfort(room): implementatie van comfortrooms op de eenheid psychiatrie => Poster comfortroom Abihi Souad.pdf
De ingediende posters vindt u in dit overzicht: overzicht posters editie 2023 (1).pdf (1754147)
 

BVVS Netwerk Event 17 januari 2023

Op onze eerste netwerkmeeting mochten we 75 deelnemers verwelkomen, de zaal zat vol!

De avond werd gestart met een boeiend panelgesprek over de toekomst van de verpleegkundig specialist dit met dhr. Wouter Decat (coördinator Nederlandstalige kamer AUVB), mevr. Candice Dewindt (zorgambassadeur), mevr. Katrien Vervoort (adviseur minister F. Vandenbroucke) en mevr. Elsie Decoene (voorzitter BVVS). 

Terugblik op de webinar "Verpleegkundig specialisten: een optie in de ouderenzorg?" - 8/12/2022

 • We hadden 140 deelnemers rond de virtuele tafel, mooie opkomst !
 • Flyer: Webinar verpleegkundig specialisten in de ouderenzorg.pdf (436,9 kB)
 • Tijdens de webinar werd de functie verpleegkundig specialist verduidelijkt, stil gestaan bij wat weten we al over het werken met VS'en in de residentiële ouderenzorg, hoe kunnen we een VS effectief inzetten in een WZC en een aantal praktijkgetuigenissen van VS'en werkzaaam in de ouderenzorg.  
 • U kan de presentaties en de opname van de webinar gedurende 3 maanden raadplegen op de website van Zorgnet Icuro. 

Vrijdag 21 oktober 2022 - BVVS Ronde van Vlaanderen 'omgaan met weerstand'

In het najaar organiseerde de BVVS een online symposium. 50 deelnemers zaten rond de virtuele tafel. 

 • Thema: "Omgaan met weerstand - afstemmen van golflengtes' 
 • Doelgroep: verpleegkundig specialisten, verpleegkundig consulenten, verpleegkundigen, studenten
 • Leden vinden de presentatie terug in het afgesloten ledensegment.

Vergadering met Franstalige VS collega's - 11/10/2022

 • Doel: verkennend overleg met onze Franstalige collega's die momenteel in een VS functie werkzaam zijn. Samen nadenken hoe er binnen de BVVS een Franstalige afdeling vorm gegeven kan worden.
 •  
 • Verslag: Op 11 oktober 2022 hebben een 25-tal Franstalige verpleegkundigen samen met enkele bestuursleden van de BVVS van gedachten gewisseld over het topic IPA. In de presentatie kwamen een aantal topics naar voor die de IPA-rol kenmerken: het verschil tussen de “advanced role” van de IPA t.o.v. de gespecialiseerde verpleegkundigen en nurse consultants, de kerncriteria volgens Hamric waaronder de expansie binnen en buiten het beroep en,  de impactsgebieden van de outcome van de IPA. Franstaligen en Nederlandstaligen zijn ervan overtuigd dat het voor de toekomst belangrijk is dat er rond het dossier IPA met 1 stem kan gesproken worden naar de overheid en andere stakeholders. Het is nog niet duidelijk of, in de toekomst, de Franstaligen uiteindelijk zullen aansluiten bij de BVVS of een zustervereniging oprichten. Yves Maule nam het initiatief om samen met Thérèse Van Durme de Franstalige geïnteresseerden samen te brengen onder een nieuwe werkgroep binnen de UGIB. In een tweede fase zal er opnieuw contact worden opgenomen met de BVVS. Daarnaast is nog een tweetalig werkgroep binnen de UGIB actief rond APN, onafhankelijk van de BVVS, waarbij de wederzijdse contacten kunnen worden bevestigd.
 •  
 • Presentatie20221011 BVVS meeting fr.pdf (1545282)

BVVS-vragenlijst IFIC

De functie verpleegkundig specialist is nog steeds een ontbrekende functie in de IFIC functiewijzer, en dit ondanks het bestaan van deze functie sinds begin de jaren 2000! Leden melden hun ongenoegen over de huidige toewijzing van hun functie binnen de IFIC classificatie en we stellen in de praktijk grote verschillen vast mbt de IFIC toewijzing aan VS in verschillende organisaties. Veel verpleegkundig specialisten tekenden alvast beroep aan! 

Sinds 2019 is de functie verpleegkundig specialist opgenomen in de WUG als gezondheidszorgbeoefenaar. De academische masteropleiding tot verpleegkundig specialist werd in de laatste jaren grondig hervormd en een gevalideerd VS competentiekader werd ism diverse stakeholders ontwikkeld. Redenen genoeg dus om de functie naar waarde te erkennen binnen dit loonmodel. 

In de maanden mei-juni-juli werd een vragenlijst gericht naar alle VS'en in Vlaanderen. 100 collega's vulden de vragenlijst in. Het BVVS bestuur verwerkt momenteel de antwoorden en resultaten worden in een volgende BVVS nieuwsbrief (najaar 2022) teruggekoppeld. 
 
Met deze gegevens vanuit het werkveld kan de BVVS opnieuw de vraag lanceren naar IFIC om de functie verpleegkundig specialist op te nemen in de functiewijzer, en dit op basis van het huidig VS competentiekader. BVVS algemene vergadering op 16 juni 2022
BVVS leden kunnen het verslag van de vergadering opvragen via mail.

 

BVVS afternoon meeting 2022 "Nurse led clinics"

Op 28 april organiseerde de BVVS haar afternoon meeting in Brussel, en ja opnieuw fysiek!
We mochten 50 deelnemers verwelkomen voor een boeiende namiddag met tal van interessante inzichten en praktijkvoorbeelden van nurse led clinics in Vlaanderen. Hand-outs van de presentaties zijn enkel beschikbaar voor BVVS leden in het afgesloten ledensegment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winnaars BVVS-posterprijs editie 2022

De BVVS lanceerde op haar afternoon meeting 2022 de eerste editie van de BVVS posterprijs. In het totaal stuurden 4 verpleegkundig specialisten een abstract in over hun kwaliteits

- of onderzoeksproject. Tijdens de afternoon meeting werden de winnaars bekend gemaakt van de BVVS posterprijs. Zowel het wetenschappelijk comité als het publiek konden hun stem uitbrengen. De winnaars ontvangen elk een geldprijs van 150 euro. 

Winnaar 1 (wetenschappelijk comtité) => Kurt Boeykens, verpleegkundig specialist nutritie, Vitaz. In samenwerking met Tim Torsy (UGent & Odisee) en Reneé Saman (Vitaz) stelde Kurt hun onderzoeksproject voor: "Een prospectief, observationeel onderzoek naar de nauwkeurigheid van een nieuwe methode voor het bepalen van de inwendige lengte van nasogastrische voedingssondes bij volwassenen."

Winnaar 2 (publieksprijs) => Lien Vanhoecke, verpleegkundig specialist canulezorg, UZ Gent. In samenwerking met Bregje D'Haeze (UZ Gent) en Ann Van Hecke (UGent) stelde Lien hun onderzoeksproject voor: "De effectiviteit van telefonische consultaties na een CVA of TIA, een gerandomiseerde, gecontroleerde studie".

BVVS Ronde van Vlaanderen " mijn onderzoekersrol als verpleegkundig (specialist)"

Leden kunnen de hand-outs opvragen via bvvs.abipa@gmail.com of terug vinden in de rubriek 'info voor leden'.

Een aantal sfeerbeelden...

BVVS afternoonmeeting 2021 - De succesvolle VS: een troef of een last?

We blikken terug op een interessante workshop met een mooie opkomst van verpleegkundig specialisten, -consulenten en leidinggevenden. Alle aanwezigen ontvangen de hand-outs en het aanwezigheidsattest via mail. 

 •  

De BVVS werkt nauw samen met de universiteiten

Als beroepsorganisatie werken we samen met de vier Vlaamse universiteiten en de Franstalige universiteiten en hogescholen. In dit samenwerkingsverband worden thema's besproken zoals: de functie- en competentieomschrijving van de VS, de masteropleiding verpleegkunde en vroedkunde met afstudeerrichting verpleegkundig specialist, het wetgevend kader, afstemming met stakeholders, etc. 
 

Open brief BVVS

Op 29 juni 2020 werd een open brief getuurd naar de verschillende ministers, stakeholders en sociale partners. Lees hier meer: