Discussienota 'verpleegkundig specialist'

 
In samenwerking met de opleidingen master verpleegkunde en vroedkunde (KU Leuven, UCVV UGent en UA) heeft de BVVS een discussienota opgemaakt als input voor de federale werkgroep verpleegkundig specialist. Volgende thema's werden beschreven:
  • wat is een verpleegkundig specialist
  • de klinische activiteiten van de VS
  • de interprofessionele afsprakennota
De nota moet vooral een hulpmiddel zijn om de functie van verpleegkundig specialist binnen het geheel van de gezondheidszorgberoepen in België helder te krijgen.

 

Wat is een VS?

Een Verpleegkundig Specialist (VS) en een Verpleegkundig Consulent (VC) chronisch nierlijden van UZ Leuven aan het woord:

 

De zorg voor patiënten wordt steeds complexer. Er is daarom een duidelijke nood aan meer geavanceerde zorgprofielen die niet alleen deze complexe zorg kunnen bieden, maar ook op wetenschappelijk onderbouwde wijze zorginnovatie kunnen initiëren en implementeren.

Verpleegkundig Specialisten zijn academisch opgeleide verpleegkundigen (master of doctoraatsniveau) die dankzij hun doorgedreven
klinische en wetenschappelijke competenties voorbereid zijn op dit brede takenpakket op klinisch en wetenschappelijk vlak.

Verpleegkundig Specialisten werken binnen:

  1. een specifieke patiënten doelgroep en/of zorgprogramma, bv. oncologie, eerstelijnsgezondheidszorg, nierziekten, geriatrie, transplantatie, ... 
  2. een bepaald gespecialiseerd zorgdomein, bv. wondzorg, katheterzorg, nutritie, pijn, ...
  3. een bepaalde type interventie/methode, bv. cognitieve gedragstherapie, ...

En dit in verschillende contexten: acute zorg, chronisch zorg, eerstelijnsgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en transmurale zorg.