Artikel archief

Gratis online module "'Hoe omgaan met angst van kankerpatiënten in tijden van COVID-19"

31-07-2020 10:27
Sinds de uitbraak van COVID-19, is de angst om de stap naar zorgverlening te zetten bij een aantal patiënten met kanker toegenomen. Naar het ziekenhuis of de huisarts gaan voor een consultatie of behandeling is niet meer zo evident. Hoe motiveer je patiënten om niet met vragen en klachten...

5-daagse cursus "Palliatieve Zorg voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistant" in Nederland

29-07-2020 11:01
Een 5 of 6-daagse cursus "Palliatieve Zorg voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistant" in Nederland Organisator: V&VN Oncologie en V&VN VS Nederland Meer info en inschrijvingsformulier: Registratieformulier cursus VS-PA Palliatieve Zorg.pdf (130494)

Artikel "A legal framework on advanced practice nursing in Belgium: what do we and don’t we know?"

29-07-2020 10:36
Auteurs van de Vlaamse universiteiten met de opleiding master verpleegkunde en vroedkunde en de BVVS hebben een artikel gepubliceerd over de noodzaak en de invulling van het wettelijk kader voor verpleegkundig specialisten in België. De moeite waard om te lezen en te delen! Artikel: Van...

Oproep Prijs Magda Dierendonck 2020

29-07-2020 10:26
Dien uw onderzoek in en win de prijs Magda Dierendonck Dit jaar organiseert de Directie Verpleging van het Universitair Ziekenhuis Gent voor de vijftiende maal de prijs Magda Dierendonck. De prijs bekroont patiëntgeoriënteerd onderzoek waarvan de resultaten een bijdrage betekenen voor de...

Opleiding 'Privacyregelgeving en de rol van ethische commissie bij onderzoek in de psychosociale oncologie'

29-07-2020 10:20
Privacyregelgeving en de rol van ethische commissie bij onderzoek in de psychosociale oncologie CHI Research Day in de psychosociale oncologie Vrijdag 30 oktober 2020 in Mechelen Inschrijvingen zijn beperkt omwille van de covid-19 maatregelen Programma en inschrijvingen op de CHI webpagina

Online studiedag "Integratie van geriatrische zorgaspecten in de HBO5, Bachelor en Master opleidingen"

29-07-2020 10:15
Online studiedag "Integratie van geriatrische zorgaspecten in de HBO5, Bachelor en Master opleidingen" 26 november 2020 - online Doelgroep: onderwijzend personeel en praktlijklectoren van de HBO5, Bachelor en Masteropleidingen Verpleegkunde, stagementoren in de acute, ambulante en residentiële...

Opiniestuk De Standaard "Laat masters verpleeg­kunde ook toe in de cockpit"

14-07-2020 22:27
Vanuit de drie Vlaamse universiteiten die een master verpleegkunde en vroedkunde organiseren werd er op maandag 13 juli in de Standaard een opiniestuk gepubliceerd. Lees hier het volledig artikel.  https://www.ucvvgent.be/

Avondopleiding Motivationeel Interviewen 19/09/2020 Leuven

05-05-2020 15:13
AccentVV organiseert op 19 september 2020 een avondopleiding met als thema het motivationeel interviewen.  Info opleiding: Deze opleiding zal uitleggen hoe de motivatie bij patiënten kan verhoogd worden aan de hand van de principes van het motivationeel interview. Het motivationeel interview...

Advies 'opleiding voor gespecialiseerde verpleegkundigen'

28-01-2020 22:25
De Federale Raad voor Verpleegkundige heeft een advies over de "inhoud en aanpak van de opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen' overgemaakt aan het kabinet Volksgezondheid. Dit op vraag van minister M. De Block. U kan het advies hier lezen.  De BVVS denkt in samenwerking met de...

Advanced practice nursing in de oncologie - module klinische farmacologie

07-01-2020 17:58
In het voorjaar 2020 (februari – mei) organiseert het UCVV een navorming klinische farmacologie in de oncologie en hematologie.  De navorming kadert in de lessenreeks advanced practice nursing binnen de opleiding master verpleegkunde en vroedkunde maar is eveneens toegankelijk voor...