Nuttige links

Belgische websites

 

Organisaties verpleegkunde

  • De Federale Raad voor Verpleegkundige publiceert op haar website belangrijke adviezen of nota's mbt het verpleegkundig beroep: overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/advies-en-overlegorgaan/raden/federale-raad-voor-verpleegkunde   
  • AUVB: de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) verenigt 43 beroepsorganisaties voor verpleegkunde uit de drie gewesten en gemeenschappen en overkoepelt hiermee alle aspecten van de opleiding en beroepsuitoefening van de verpleegkunde. Daarmee vertegenwoordigen zij de 140.000 verpleegkundigen die actief zijn in ons land.

Opleiding master verpleegkunde

Andere

  • IFIC - IFIC is een vzw die bestaat sinds 2002. Ons team bestaat uit consultants, data-analisten en directie. In nauwe samenwerking met het terrein en met experten en sociale partners, maken we werk van moderne functieclassificaties in alle aspecten. Aan de hand van de IFIC methodiek worden functies onderzocht in instellingen, beschreven en gewogen. Daarna worden ze in functiecategorieën ondergebracht. Nadien worden hier loonschalen aan gekoppeld. 

Nederlandse websites

Franstalige websites

Engelstalige websites