Introduction of BVVS in the journal 'Verpleegkunde'

In December 2017, the BVVS was presented in the journal of Verpleegkunde. Read more: "Nieuw in het Belgisch verpleegkundig professioneel landschap: de Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS)"

 

Board members

Elsie Decoene
Voorzitter

Verpleegkundig Specialist oncologie          UZ Gent 


    

Annelies Courtens
Ondervoorzitter

Verpleegkundig Specialist Oncologie
AZ Groeninge Kortrijk 
Stefanie Decock
Penningmeester

Zorgmanager                                          AZ Jan Palfijn Gent 
Bregje D'Haeze
Secretaris

Verpleegkundig Specialist Neurologie          UZ Gent
 
Susan Broekmans
Bestuurslid

Verpleegkundig Specialist Pijn                  UZ Leuven

 
Liesbeth Dockx
Bestuurslid

Verpleegkundig Specialist Psychiatrie
PZ Bethanie, Zoersel


 
Nathalie Duerinckx
Bestuurslid

Verpleegkundig Specialist Harttransplantatie    
UZ Leuven


 
Lieve Goossens
Bestuurslid

Stafmedewerker Competentiecentrum Verpleegkunde
UZ Leuven
 
Eva Pape
Bestuurslid

Verpleegkundig Specialist Digestieve oncologie
UZ Gent 
Stephanie Vandebuerie
Bestuurslid

Coördinator Verpleegkundig Expertise Centrum (VEC)- kwaliteitspromoter HBZ
Directie verpleging 
UZ Gent 
Brenda van Delft
Bestuurslid

Verpleegkundig Specialist Neonatologie
UZ Brussel 

                                                              
Ann Van Hecke
Bestuurslid

Professor UCVV Universiteit Gent   

 
 

Dates board meetings

 

 

Persbericht 12 mei 2016 - oprichting Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS)

Verpleegkundig specialisten verenigd in de Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS)

Op de dag van de verpleegkunde willen de verpleegkundig specialisten hun nieuwe beroepsvereniging voorstellen. Verpleegkundig specialisten zijn academische opgeleide klinische experten, werkzaam in verschillende domeinen van de gezondheidszorg. Ze bieden een antwoord op de vraag naar specifieke klinische expertise en coördinatie van complexe zorg. De functie verpleegkundig specialist is internationaal een gekende zorgprofessional, in het Belgisch zorglandschap is het echter een vrij jonge beroepsgroep . De verpleegkundig specialist is voor de toekomst een belangrijke schakel in het verhaal van functie- en taakdifferentiatie. De BVVS wil deze beroepsgroep ondersteunen en meer zichtbaar maken. Samen zijn we klaar voor de zorg van morgen!

Taak van een Verpleegkundig Specialist

Verpleegkundig specialisten werken in de acute en chronische zorg, eerste lijn- en geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn als klinisch experten actief betrokken bij patiënten met een complexe ziekte zoals een aangeboren hartaandoening of bij patiënten met een chronische ziekte. Bij andere patiëntengroepen zoals kankerpatiënten, ouderen of patiënten met pijn maakt de coördinatie van zorg door de verpleegkundig specialist het verschil. Verpleegkundig specialisten onderscheiden zich van verpleegkundigen door naast hun klinische inbreng ook specifieke complexe activiteiten uit te voeren in nauwe samenwerking met artsen en andere zorgverleners. Naast het verlenen van patiëntenzorg focust de verpleegkundig specialist zich op (1) opleiding en coaching van verpleegkundigen, (2) verlenen van consulten, (3) bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking, (4) ontwikkelen van innovatieve interventies in de zorg, (5) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk en (6) faciliteren van het ethisch denken in de zorg. Kenmerkend voor verpleegkundig specialisten is dat deze zelfstandig, dankzij bijkomende verworven competenties, bepaalde medisch-gedelegeerde activiteiten kunnen uitvoeren en verpleegkundige spreekuren opzetten.

Oprichting BVVS

De lancering van de beroepsvereniging gebeurde op 18 april 2016 tijdens een toepasselijk symposium over de functie van de verpleegkundig specialist: “Verpleegkundig specialisten: Durven investeren!” georganiseerd door het Universitair Centrum voor verpleegkunde en Vroedkunde UGent in nauwe samenwerking met KU Leuven, UA en VUB.

BVVS = een vzw

Sinds januari is de BVVS erkend als een vzw in de kruispunt databank. 
Het BVVS ondernemingsnummer = 0667.577.259 
 

Doelstelling BVVS

Verpleegkundig specialisten zijn als beroepsgroep nog maar beperkt aanwezig in de gezondheidszorg. Daarom is de kerndoelstelling van de BVVS om het functie- en competentieprofiel duidelijk te omschrijven. Bovendien streeft de BVVS ernaar om de bijhorende bevoegdheden en titel vast te leggen in een wetgevend kader. Zoals minister M. De Block het verwoordde in haar videoboodschap tijdens het symposium op 18 april ll. reikt de BVVS de hand om de functie Verpleegkundig Specialist mee op te nemen in de herwerking van het KB 78 (Koninklijk Besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen). De BVVS stelt zich ook tot doel om de rol en de meerwaarde van de verpleegkundig specialisten te verduidelijken op verschillende niveaus: t.a.v. patiënten, verpleegkundigen en andere zorgverleners, universiteiten en opleidingsinstituten, en t.a.v. de overheid. Tenslotte willen de verpleegkundig specialisten elkaar ondersteunen in hun innovatieve rol om aan de nood van de toekomstige zorg in België te beantwoorden.

BVVS mission statement

De verpleegkundig specialist (VS) is een academisch opgeleid klinisch expert met competenties in educatie, adviseren, coaching, onderzoek en leiderschap (cfr. Concept Advanced Practice Nursing, Hamric).

Verpleegkundig specialisten zijn werkzaam in verschillende domeinen zoals de acute en chronische zorg, eerste lijn- en geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn actief binnen pathologie specifieke domeinen zoals oncologie, diabetes, hartfalen en binnen bepaalde zorgdomeinen zoals pijn, wondzorg en palliatieve zorg.

Patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg is de uitdaging voor de VS. Daarvoor werkt de VS nauw samen met artsen, verpleegkundigen, paramedici en het management. Kenmerkend voor verpleegkundig specialisten is autonomie en flexibiliteit om tegemoet te komen aan de wisselende noden van patiënten en de toenemende complexiteit in de gezondheidszorg.

De verpleegkundig specialist werkt aan zorginnovatie en professionalisering van de verpleegkunde door doorgedreven specialisatie en de inzet van competenties die verder reiken dan de ‘reguliere’ verpleegkunde.

Om de groep van verpleegkundig specialisten te ondersteunen in de uitoefening van hun taken wordt de Belgische Vereniging van Verpleegkundig Specialisten (BVVS) opgericht.

De BVVS streeft volgende doelstellingen na:

  1. Het functie- en competentieprofiel van de VS omschrijven.
  2. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VS vastleggen in een wetgevend kader.
  3. De rol en de meerwaarde van de VS verduidelijken.
  4. Als gesprekspartner voor de overheid en andere instanties fungeren.
  5. De outcome van de VS evalueren.
  6. Professionalisering en innovatie in de zorg realiseren.
  7. Vorming aanbieden en kennisnetwerken uitbouwen.
  8. De samenwerking met universiteiten en opleidingsinstituten optimaliseren.

 

 

 

 

Elsie Decoene
Voorzitter

Verpleegkundig Specialist oncologie          UZ Gent 


    

Annelies Courtens
Ondervoorzitter

Verpleegkundig Specialist Oncologie
AZ Groeninge Kortrijk 
Stefanie Decock
Penningmeester

Zorgmanager                                          AZ Jan Palfijn Gent 
Bregje D'Haeze
Secretaris

Verpleegkundig Specialist Neurologie          UZ Gent
 
Susan Broekmans
Bestuurslid

Verpleegkundig Specialist Pijn                  UZ Leuven

 
Liesbeth Dockx
Bestuurslid

Verpleegkundig Specialist Psychiatrie
PZ Bethanie, Zoersel


 
Nathalie Duerinckx
Bestuurslid

Verpleegkundig Specialist Harttransplantatie    
UZ Leuven


 
Lieve Goossens
Bestuurslid

Stafmedewerker Competentiecentrum Verpleegkunde
UZ Leuven
 
Eva Pape
Bestuurslid

Verpleegkundig Specialist Digestieve oncologie
UZ Gent 
Stephanie Vandebuerie
Bestuurslid

Coördinator Verpleegkundig Expertise Centrum (VEC)- kwaliteitspromoter HBZ
Directie verpleging 
UZ Gent 
Brenda van Delft
Bestuurslid

Verpleegkundig Specialist Neonatologie
UZ Brussel 

                                                              
Ann Van Hecke
Bestuurslid

Professor UCVV Universiteit Gent