Beroeps- en competentieprofiel zorgassistent

13/03/2018 22:58
De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft op maandag 26 februari haar advies met betrekking over  ‘Het Beroeps- en competentieprofiel van de zorgassistent ‘ gepubliceerd op de website van de FOD Volksgezondheid. Dit advies werd goedgekeurd door de Federale Raad voor Verpleegkunde tijdens de vergadering van 4 juli 2017 en van 6 februari 2018.