Nieuwe functieprofielen binnen de verpleegkunde

07/09/2017 22:37

De Federale Raad Verpleegkunde heeft deze zomer aan het kabinet M. De Block hun advies bezorgd over de verschillende functies binnen de verpleegkunde. Op de website van de FRV kan u de verschillende profielen en het functiemodel raadplegen.

Dit advies werd opgemaakt naar aanleiding van de hervorming van het KB 78. Alvast een mooie visie op de zorg en de verpleegkunde van morgen!