Privacy regelgeving

Beste lezer,
 
U ontvangt dit bericht omdat we u op de hoogte houden van relevante informatie, het laatste nieuws en evenementen van de Stad Gent.
 
Ongetwijfeld hebt u al gehoord over de GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving die intrad op 25 mei. Kort gezegd betekent dit dat de wet rond gegevensbescherming strenger wordt, iets wat we bij de Stad Gent alleen maar toejuichen.
 
Daarom stellen we u een belangrijke vraag: wilt u van ons blijven horen? 

Ongetwijfeld hebt u al gehoord over de GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving die intrad op 25 mei. Kort gezegd betekent dit dat de wet rond gegevensbescherming strenger wordt, iets wat we als BVVS heel belangrijk vinden. Daarom stellen we u een belangrijke vraag: wilt u van ons blijven horen? 

Ben je geïnteresseerd in de BVVS activiteiten en wil je op de hoogte blijven, dan kan je hier aangeven of je de BVVS nieuwsbrief wenst te ontvangen.

 

Onze privacyverklaring

De BVVS behandelt uw persoonsgegevens met respect!

We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of GDPR). We vinden de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we u uitleggen hoe de BVVS met uw gegevens omgaat.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee de BVVS u kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met uw naam weten we onmiddellijk (rechtstreeks) dat u het bent, maar ook met een combinatie van uw adres, leeftijd en geslacht (onrechtstreeks) kunnen we u herkennen. Daarom zijn ook dat persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de een of andere manier aan u kunnen koppelen, zoals uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw werkadres, etc.

Wat is die Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Die 'AVG' is gewoon de nieuwe Europese privacywet. Vroeger beschermde de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, veel beter bekend als de ‘privacywet’, uw persoonsgegevens.  Sinds 25 mei 2018 is die oude privacywet vervangen door een nieuwe Europese privacywet. De media gebruiken vaak de Engelstalige benaming: GDPR of voluit General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dat AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die wetgeving handelt dus nog altijd over de ‘verwerking’ van persoonsgegevens. De term ‘verwerking’ is volgens die wetgeving trouwens een erg breed begrip. Alles wat wij met uw persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, enzovoort. 

Wie heeft er allemaal toegang tot uw persoonsgegevens?

De BVVS is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor.  In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat ieder bestuurslid of lid van de BVVS zomaar toegang heeft tot alles. Uw persoonsgegevens komen enkel bij de personen die ze nodig hebben voor hun werk binnen de BVVS.

Het BVVS bestuur verwerkt de persoonsgegevens in eigen databanken, geen andere partijen zijn hierbij betrokken.

We zullen uw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat alleen als u ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

Juridische basis om uw persoonsgegevens correct te verwerken.

De BVVS gebruikt uw persoonsgegevens dus nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen passend bij de visie en de opdracht van de BVVS.

U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen u eerst  goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe u uw toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, met wie we uw gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om uw gegevens bij te houden. Zo kunt u uw toestemming met kennis van zake geven. Bijvoorbeeld het geven van uw toestemming om de BVVS nieuwsbrief te ontvangen.

Welke rechten hebt u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er ook voor dat u een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

Recht op inzage en gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van uw identiteit, zodat we zeker zijn dat we uw persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.

Recht op verbetering: merkt u dat de BVVS foute of onvolledige persoonsgegevens over u heeft? U hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.

Recht om vergeten te worden: in een aantal gevallen hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen. Bijvoorbeeld als de BVVS niet langer uw gegevens voor een activiteit nodig heeft of als u niet langer lid bent van de BVVS

U kunt uw rechten op volgnde wijze uitoefenen: u kunt uw verzoek per brief opsturen naar het BVVS postadres of stuur de BVVS een email.

We bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we uw verzoek en het bewijs van uw identiteit ontvangen hebben. Uw rechten gebruiken kost u normaal niets. Als uw vraag buitensporig is of als u vaak dezelfde vraag stelt, kan de BVVS toch een vergoeding vragen of uw verzoek weigeren.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy? Neem dan contact op met het BVVS secretariaat. Je hebt altijd ook het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (opvolger van de privacycommissie).