Nieuws

Regine Goemaes en Joeri Vandewalle behaalden met succes hun doctoraatstitel!

04/12/2020 09:43
In september verdedigde Regine Goemaes (UCVV – UGent) haar proefschrift “Advanced Practice Nursing and Advanced Midwifery Practice in Flanders. Nurses and midwives at the crossroads of expert practice, research, innovation, and leadership”. Met dit proefschrift werden het takenpakket en de...

Onderzoeksresultaten 'impact van uitstel onderzoeken/therapie bij kankerpatiënten'

02/12/2020 14:27
Uitstel van oncologische behandelingen: wat betekent het voor de patiënt en zijn partner? Het UCVV Universiteit Gent en de KU Leuven hebben in samenwerking met de verpleegkundig specialisten oncologie/hematologie van UZ Gent de afgelopen maanden een kwalitatieve academische studie uitgevoerd...

Advies Technische Commissie Verpleegkunde mbt de noodwet van 6 november

02/12/2020 13:44
Op 2/12/2020 heeft de Technische Commissie Verpleegkunde haar advies gepubliceerd over het Koninklijk besluit tot uitvoering van art. 3 van de Wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19 epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door...

Artikel "A legal framework on advanced practice nursing in Belgium: what do we and don’t we know?"

29/07/2020 10:36
Auteurs van de Vlaamse universiteiten met de opleiding master verpleegkunde en vroedkunde en de BVVS hebben een artikel gepubliceerd over de noodzaak en de invulling van het wettelijk kader voor verpleegkundig specialisten in België. De moeite waard om te lezen en te delen! Artikel: Van...

Oproep Prijs Magda Dierendonck 2020

29/07/2020 10:26
Dien uw onderzoek in en win de prijs Magda Dierendonck Dit jaar organiseert de Directie Verpleging van het Universitair Ziekenhuis Gent voor de vijftiende maal de prijs Magda Dierendonck. De prijs bekroont patiëntgeoriënteerd onderzoek waarvan de resultaten een bijdrage betekenen voor de...

Opiniestuk De Standaard "Laat masters verpleeg­kunde ook toe in de cockpit"

14/07/2020 22:27
Vanuit de drie Vlaamse universiteiten die een master verpleegkunde en vroedkunde organiseren werd er op maandag 13 juli in de Standaard een opiniestuk gepubliceerd. Lees hier het volledig artikel.  https://www.ucvvgent.be/

Advies 'opleiding voor gespecialiseerde verpleegkundigen'

28/01/2020 22:25
De Federale Raad voor Verpleegkundige heeft een advies over de "inhoud en aanpak van de opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen' overgemaakt aan het kabinet Volksgezondheid. Dit op vraag van minister M. De Block. U kan het advies hier lezen.  De BVVS denkt in samenwerking met de...

Advies Protocolakkoord

01/10/2019 11:07
De Federale Raad Verpleegkunde heeft ism de Technische Commissie Verpleegkunde een advies uitgewerkt voor het Protocol akkoord. Dit akkoord beschrijft de samenwerking tussen personen uit de omgeving van de patiënt/cliënt en gezondheidszorgbeoefenaars buiten een zorgvoorziening. Binnenkort kan u...

Nieuw functie- en competentieprofiel - de klinisch verpleegkundig onderzoeker

28/06/2019 12:35
In het kader van het functiemodel voor zorg- en verpleegkundige functies, werd door de Federale Raad van Verpleegkunde het laatste profiel van de klinische ladder uitgewerkt en als advies verstuurd naar het kabinet van minister M. De Block. Het profiel van de klinisch verpleegkundig onderzoeker kan...

Nieuw VS-beroepsprofiel in Nederland

26/02/2019 22:11
Eind januari 2019 heeft de VenVNVS hun nieuw beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist gepubliceerd.  U kan het profiel lezen op de BVVS website. Aanvullende informatie vindt u op de Nederlandse website van de VS organisatie: www.venvnvs.nl