Nieuws

Oproep deelname kwalitatief onderzoek mbt functiedifferentiatie in de verpleegkunde

28/07/2021 14:32
De BVVS werkt samen met UGent en KU Leuven mee aan een kwalitatief onderzoek mbt functiedifferentiatie in de verpleegkunde.  Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar geïnteresseerde teams en/of zorgverleners die in de huidige situatie werken met functies zoals verpleegkundig consulenten,...

AUVB advies voor erkenning van gespecialiseerde verpleegkundigen

30/06/2021 23:26
De AUVB heeft een advies opgemaakt over de meerwaarde en nood aan gespecialiseerde verpleegkundigen in de zorg. Dit advies werd in juni overgemaakt aan de diverse kabinetten. Zo pleit met voor een erkenning van gespecialiseerde verpleegkundigen, een financieel kader voor de organisatie van...

Rapport met de jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België

28/04/2021 10:15
Vanuit het FOD Volksgezondheid werd het recent overzicht met de statistieken van alle gezondheidszorgberoepen werkzaam in België gepubliceerd.  Alle info over de beroepsgroep verpleegkundigen vindt u op de pagina's 64-69 en 138-139. Lees hier het rapport. 

Tips bij de zorg voor kankerpatiënten en hun naasten bij uitgestelde of gewijzigde zorg tgv COVID-19

14/04/2021 16:25
Het UCVV (UGent) en KU Leuven ontwikkelden in samenwerking met UZ Gent een handleiding voor zorgverleners werkzaam in de oncologie.  Begeleiding van ptn met kanker en hun naasten met wijzigingen of uitstel van zorg omwille van COVID19_Handleiding.pdf (8923950) Kort artikel in UZ Letters...

Veerle Decalf, VS urologie UZ Gent, behaalt haar doctoraatstitel

13/04/2021 16:20
Veerle Decalf (Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens – UGent) verdedigde in maart succesvol haar proefschrift “Nachtelijke symptomen van de lagere urinewegen bij ouderen”. Het Nederlandstalig proefschrift bestaat uit vier onderdelen. De bevindingen in een notendop:  1) een vijfde van de...

Regine Goemaes en Joeri Vandewalle behaalden met succes hun doctoraatstitel!

04/12/2020 09:43
In september verdedigde Regine Goemaes (UCVV – UGent) haar proefschrift “Advanced Practice Nursing and Advanced Midwifery Practice in Flanders. Nurses and midwives at the crossroads of expert practice, research, innovation, and leadership”. Met dit proefschrift werden het takenpakket en de...

Advies Technische Commissie Verpleegkunde mbt de noodwet van 6 november

02/12/2020 13:44
Op 2/12/2020 heeft de Technische Commissie Verpleegkunde haar advies gepubliceerd over het Koninklijk besluit tot uitvoering van art. 3 van de Wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19 epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door...

Artikel "A legal framework on advanced practice nursing in Belgium: what do we and don’t we know?"

29/07/2020 10:36
Auteurs van de Vlaamse universiteiten met de opleiding master verpleegkunde en vroedkunde en de BVVS hebben een artikel gepubliceerd over de noodzaak en de invulling van het wettelijk kader voor verpleegkundig specialisten in België. De moeite waard om te lezen en te delen! Artikel: Van...

Opiniestuk De Standaard "Laat masters verpleeg­kunde ook toe in de cockpit"

14/07/2020 22:27
Vanuit de drie Vlaamse universiteiten die een master verpleegkunde en vroedkunde organiseren werd er op maandag 13 juli in de Standaard een opiniestuk gepubliceerd. Lees hier het volledig artikel.  https://www.ucvvgent.be/

Advies Federale Raad Verpleegkunde 'opleiding voor gespecialiseerde verpleegkundigen'

28/01/2020 22:25
De Federale Raad voor Verpleegkundige heeft een advies over de "inhoud en aanpak van de opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen' overgemaakt aan het kabinet Volksgezondheid. Dit op vraag van minister M. De Block. U kan het advies hier lezen.  De BVVS denkt in samenwerking met de...