Vragenlijst voor VS en VC - thema klinisch leiderschap

14-05-2024 10:32

Als verpleegkundig specialist of consulent vormt u een belangrijke schakel in de zorg voor patiënten. Daarvoor is niet alleen klinische deskundigheid en onderzoek nodig, maar ook effectief verpleegkundig leiderschap.

Met de vragenlijst die u kan invullen via onderstaande link of via de QR-code op flyer in bijlage, kan u helpen met een onderzoek naar de leiderschapsstijlen en -praktijken die verpleegkundig specialisten en consulenten in hun dagelijkse klinische praktijk gebruiken.

VOORDEEL VOOR JOU = na het invullen van de vragenlijst ontvang je een document om jouw eigen scores te interpreteren.

Alvast bedankt voor uw tijd, medewerking en enthousiasme!

Terug