Artikel "De ontwikkeling van een competentiekader voor de VS" 

BVVS politiek memorandum

De verkiezingen komen er aan. Ook vanuit de BVVS brengen we een boodschap naar de verschillende politieke partijen. 
Zorg en het verpleegkundig beroep vinden we hopelijk terug in het verkiezingsprogramma van alle partijen!
Delen mag steeds !!

Resultaten BVVS peiling 'IFIC toewijzing voor VS' (2023)

Naar analogie van de online bevraging in 2022 bij verpleegkundig specialisten in Vlaanderen, werd de bevraging herhaald in de zomermaanden 2023. De resultaten volgen binnenkort.
 

BVVS reactie n.a.v. persberichten over het KCE rapport 'verpleegkundige consultaties'

Op 9/11/2023 publiceerde het KCE het eindrapport over hun onderzoek betreffende 'verpleegkundige consultaties voor patiënten met complexe aandoeningen'. 
Niet geheel onverwacht pakte de pers uit met vaak 'enge en op cliché-gebaseerde' berichtgeving over dit thema. Het KCE-rapport bevat waardevolle informatie en aanbevelingen mbt verpleegkundige consultaties!
 
Op de BVVS Linkedin pagina werd alvast een reactie naar aanleiding van sommige persberichten gedeeld.

Resultaten BVVS peiling "IFIC toewijzing voor VS" (2022)

 

Competentiekader verpleegkundig specialist in de gezondheids- en welzijnszorg 

De Verpleegkundig Specialisten Denktank heeft de voorbije 2 jaar gewerkt aan een comptentiekader voor de VS in de Belgische gezondheids- en welzijnszorg. Op basis van het CanMEDS raamwerk worden 7 VS-rollen omschreven, dit met de bijhorende kern- en ondersteunende competenties. Het kader biedt een duidelijke kijk op de identiteit van een VS en hoe de functie idealiter ingevuld wordt. 

Het competentiekader vormt de basis voor de organisatie van de VS-opleiding (master in de verpleegkunde en vroedkunde, afstudeerrichting verpleegkundig specialist) en kan worden gebruikt in een diversiteit van werksettings. Zo kan de VS in het werkveld het competentiekader gebruiken als basis voor het eigen portfolio, maar kunnen ook leidinggevenden het kader hanteren als hulpmiddel bij de coaching en/of aansturing van de VS in de organisatie. Tenslotte kan het competentiekader een hulpmiddel zijn in het implementatieproces van een VS-functie in de organisatie. Aan de hand van de omschreven VS-rollen kunnen stakeholders correct geïnformeerd worden wat men precies kan en mag verwachten van een VS-functie. 

Het competentiekader werd bij diverse stakeholders getoetst zoals VS'en, opleidingsinstituten, werkgevers, beroepsorganisaties, patiënten en (huis)artsen. Dankzij deze werkwijze kan de BVVS u een gevalideerd VS-competentiekader aanreiken. 

Discussienota's "Verpleegkundig Specialist": functie-inhoud en opleiding

In samenwerking met de opleidingen master verpleegkunde en vroedkunde (KU Leuven, UGent en UA) heeft de BVVS twee discussienota's opgemaakt als input voor de federale werkgroep verpleegkundig specialist. 
 
In een eerste nota werden volgende thema's werden beschreven:
  1. wat is een verpleegkundig specialist (generieke omschrijving)
  2. de klinische activiteiten van de VS
  3. de interprofessionele afsprakennota
Deze nota moet vooral een hulpmiddel zijn om de functie van verpleegkundig specialist binnen het geheel van de gezondheidszorgberoepen in België helder te krijgen.
 
Een tweede discussienota werpt een blik op de thema's; opleiding, de erkenning en de overgangsmaatregelen van de verpleegkundig specialist. 
 

Het functie- en competentieprofiel van de verpleegkundig specialist (2018)

Vanuit de BVVS is er in 2018 een brede denkoefening gemaakt met peers en stakeholders betreffende de functieomschrijving van de verpleegkundig specialist. Dit profiel werd bezorgd aan de Federale Raad voor Verpleegkunde als input voor hun advies t.a.v. het kabinet  Het BVVS profiel werd eveneens ter kennisgeving bezorgd aan het kabinet van minister De Block. 

Open brief IFIC

Vanuit de VVRO (vereniging verpleegkundigen radiotherapie en oncologie), de BVVS en de BHS (Belgian Hemato Society) werd een open brief geschreven over de impact van IFIC op het verpleegkundig beroep. Lees hier de volledige brief. Delen mag altijd!