Het is gebeurd!

03-05-2024 18:01

Dag collega's van de BVVS,

Het is gebeurd! Er zijn KB's voor de VS. Niet zomaar luchtige woorden maar oprechte dankbaarheid voor jullie jarenlange werk in kader van de wettelijke erkenning voor de VS. Dank aan jullie hele ploeg voor het gezwoeg, het gelobby, de vertegenwoordiging,… voor alles!

Jonas De Wolf

Terug