BVVS functieprofielen: gespecialiseerde verpleegkundige - verpleegkundig consulent - verpleegkundig specialist

Het kabinet van minister M. De Block vraagt tegen midden maart 2018 een advies over de functies van gespecialiseerde verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Vanuit de Federale Raad voor Verpleegkunde is hiervoor reeds een werkgroep samengesteld. Een belangrijke doelstelling van de BVVS is het adviseren van beleidmakers. Gezien dit belangrijk thema vindt de BVVS het haar opdracht om eveneens een advies te verlenen.
 
De afgelopen weken organiseerde de BVVS drie peer sessions mbt de nieuwe profielen in de verpleegkunde. De definitieve versies werden bezorgd aan de BVVS leden, de deelnemers van de peersessions en de werkgroep functiedifferentiatie van de Federale Raad Verpleegkunde. De BVVS heeft haar advies toegelicht aan de FRV werkgroep en hoopt dat dit advies verwerkt wordt in de eindnota voor het kabinet.
 
 

Minister M. De Block reageert op het advies FRV mbt het functiemodel verpleegkunde

Op 11/09/2017 kreeg de FRV (Federale Raad Verpleegkunde) een reactie van minister Maggie De Block mbt hun advies over het toekomstig functiemodel voor verpleegklinische functies. 
 

Terugblik op de BVVS Ronde van Vlaanderen - UZ Gent 28/09/2017

Voor de startmeeting van de BVVS Ronde van Vlaanderen mochten we 40 verpleegkundig specialisten, -consulenten en andere stakeholders verwelkomen. 
 Hier  vindt u enkele sfeerbeelden en presentaties.
 

De Federale Raad Verpleegkunde bezorgt kabinet M. De Block het functiemodel verpleegkunde voor de toekomst

Op 4 juli 2017 werd in de Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) het advies over de verschillende functies binnen de verpleegkunde goedgekeurd. In augustus werd dit advies bezorgt aan het kabinet. De BVVS heeft meegewerkt aan de werkgroep verantwoordelijk voor de uitwerking van dit advies. We hopen dan ook dat het politieke beleid rekening houdt met dit advies bij de hervorming van het KB 78.
 
Dit advies omvat:
 • het beroepsprofiel van de zorgassistent
 • functieprofiel van de gespecialiseerde verpleegkundige
 • functieprofiel van de verpleegkundig consulent
 • functieprofiel van de verpleegkundig specialist
 • functieprofiel van de klinisch verpleegkundig onderzoeker
Lees meer op de website van de FRV. 
 

BVVS is lid van de AUVB

De AUVB (Algemene Unie van Verpleegkundigen van België) verenigt 43 beroepsorganisaties voor verpleegkunde uit de drie gewesten en gemeenschappen en overkoepelt hiermee alle aspecten van de opleiding en beroepsuitoefening van de verpleegkunde. Daarmee vertegenwoordigt de AUVB de 140.000 verpleegkundigen die actief zijn in ons land.
Ook de BVVS heeft zich als beroepsorganisatie aangesloten bij de AUVB om de belangen van de verpleegkundige en de verpleegkundig specialist mee te behartigen.
 

Presentaties BVVS afternoon meeting 27/04/2017 nu online ! 

Thema "Chronisch zieken ondersteunen tot zelfmanagement: een uitdaging voor de toekomst !?"

Dank aan de 45 deelnemers aan de eerste BVVS afternoon meeting. Een thema waar boeiende ervaringen uitgewisseld werden en waarbij de verwerving van nieuwe inzichten onze praktijk positief zal beïnvloeden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak u nu lid - BVVS werkjaar 2017

Voordelen lidmaaatschap:
 • Een lager inschrijvingsgeld voor symposia en workshops van de BVVS
 • De verpleegklinische functies op de politieke agenda plaatsen
 • Stakeholders informeren over de taakinhoud en meerwaarde van de verpleegklinische functies in de zorg van vandaag en de zorg van morgen
 • Informatie delen met collega verpleegkundig specialisten en -consulenten

 
Lidmaatschap 2017: 
 • verpleegkundigen 45 euro
 • studenten verpleegkunde 15 euro
Te storten op ING rekening/ IBAN BE66 3630 0987 4943 met vermelding van naam en lidmaatschap 2017. 
 
 

13 december 2016: publicatie van de statuten van de BVVS in het Belgisch Staatsblad. 

Vanaf februari 2017 kan u zich officieel lid maken van de BVVS, dit voor 45 euro/kalenderjaar, studenten 15 euro/jaar. Als lid van de BVVS heeft u o.a. toegang tot de BVVS opleidingen en symposia aan een sterk verminderd tarief. 

Meer info volgt!
 

Verpleegkundig Specialisten passen binnen KB 78 hervormd: Gezondheidszorgberoepen in evolutie!

Tijdens de startconferentie op 29 september 2016 werd de nadruk gelegd op een multiprofessionele, geïntegreerde gezondheidszorg met functionele hiërarchie en autonomie, een centrale plaats voor de patiënt en bovendien ook een dynamische, open en positieve omschrijving van elk zorgberoep. De Verpleegkundig Specialist voldoet als “nieuwe” beroepsgroep al aan vele van de toekomstige vereisten.

Lees meer KB78

De BVVS maakt zich klaar voor een nieuw werkjaar!

Als jonge beroepsvereniging wenst de BVVS zich het volgend werkjaar zich in te zetten voor volgende thema's:
 • De functie Verpleegkundig Specialist opnemen in de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
 • Organisatie van het BVVS symposium in april 2017
 • Overleg met de universiteiten mbt opleidingsnoden van Verpleegkundig specialisten
 • Actieve ledenwerving en externe communicatie 
 

De BVVS is er klaar voor... jij ook?

Verpleegkundigen staan voor grote uitdagingen in de toekomst: de toenemende complexiteit in de zorg en geneeskunde, de vergrijzing, het belang van de multidisciplinaire en transmurale samenwerking, de functie- en taakherschikking in de zorg, de hervormingen in de opleiding tot verpleegkundige, de hertekening van de gezondheidszorg, etc.

Verpleegkundig specialisten willen in de eerste plaats alle collega verpleegkundigen ondersteunen in hun dagelijkse toewijding voor een patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg. Samen streven we naar een veilige, deskundige en evidence based verpleegkunde.

Op 18 april was het zover... de BVVS haar KICK OFF! Op het symposium "Verpleegkundig Specialisten: durven investeren" werd de start van de nieuwe beroepsvereniging BVVS voorgesteld aan het grote publiek.

Een vereniging door en voor verpleegkundig specialisten.

 SAMEN voor een patiëntveilige

en kwaliteitsvolle zorg !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Symposium "“Leadership in Nursing: Challenges for the Future” op 12/07/18

23-03-2018 08:56
Op donderdag 12 juli 2018 organiseert het Universitair Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde...

Meet the expert op 10/07/2018 in UZ Gent

14-03-2018 22:25
Het UCVV, UZ Gent en de BVVS organiseren 'Meet the Expert' op dinsdag...

Beroeps- en competentieprofiel zorgassistent

13-03-2018 22:58
De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft op maandag 26 februari haar advies met...

Internationaal NP/APN conferentie - augustus 2018

23-01-2018 21:08
In augustus 2018 organiseert de Nederlandse vereniging van Verpleegkundig Specialisten hun...

CARE4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress - februari 2019

23-01-2018 21:02
Van 4 tot en met 6 februari 2019 vindt de derde editie van het CARE4 congres plaats in...

Nieuw artikel over de functie-inhoud van Vlaamse verpleegkundig specialisten

07-09-2017 23:10
In het tijdschrift van Geneeskunde verscheen recent een nieuw artikel over de functie-inhoud van...

Nieuwe functieprofielen binnen de verpleegkunde

07-09-2017 22:37
De Federale Raad Verpleegkunde heeft deze zomer aan het kabinet M. De Block hun advies bezorgd over...

Avondcursus AccentVV - Systematisch ontwikkelen van interventies voor de patiëntenzorg

02-08-2017 14:05
AccentVV organiseert op don 23/11/2017 een avondcursus met als topic "het systematisch ontwikkelen...

Oproep medewerking 'vragenlijst Shared Decision Making'

20-06-2017 16:19
Beste verpleegkundig specialist of consulent, In het kader van een masterproef verpleegkunde aan de...

De BVVS stelt zich voor op de promotieviering KUL

30-06-2016 23:20
Dr. Lieve Goossens, voorzitter van de BVVS, stelt de vereniging en de functie van de VS voor op de...

BVVS Ronde van Vlaanderen UZ Gent

/album/bvvs-afternoon-meeting/bvvs-ronde-1-jpg/