Voorontwerp KB hervorming verpleegkunde - reactie mogelijk tem 8/12

30-11-2023 16:57

Hierbij wordt u geïnformeerd over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de hervorming van de verpleegkunde hierin op te nemen.   

Beschikbaar via de volgende link:

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/evenredigheidsrichlijn-voorontwerp-van-wet-betreffende-de-hervorming-van-de-verpleegkunde

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector. 

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 08/12/2023 op dit e-mail adres: nurseinfo-noreply@health.fgov.be

 

Terug