BVVS afternoon meeting op vrijdag 26 april 2019 in Brussel

Thema "Verpleegkundig specialisten en -consulenten in de 21° eeuw"

Een wettelijk kader voor de functie 'verpleegkundig specialist' !!

Vandaag, 12 november 2018, communiceert minister Maggie De Block het nieuws dat verpleegkundig specialisten hun langverwacht wettelijk kader krijgen binnen de WUG (Wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen), het oude 'KB 78'. 

M. De Block: "De verpleegkundig specialist krijgt een plaats binnen de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het wetsontwerp daarover is eind vorige maand in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad en daarna voor advies naar de Raad van State vertrokken."

Dit eerste wettelijk kader is noodzakelijk om deze functie in al zijn facetten (opleiding, competenties, taken/rollen, bevoegheden) verder uit te werken. De concrete functie omschrijving zal worden uitgewerkt in de volgende legislatuur. De BVVS steekt alvast de hand uit om hieraan verder mee te werken. 
 
Overzicht van de desbetreffende nieuwsberichten:

 

Het IFIC dossier - standpunt BVVS en voorstel van functieomschrijving

Indienen van een extern beroep bij IFIC

De termijn voor het indienen van een intern beroep is afgelopen. Momenteel kan een extern beroep ingediend worden bij IFIC. Onderstaande info hieromtrent geven we graag mee:

Standpunt BVVS

Het nieuw functieclassificatie model wordt momenteel in de meeste ziekenhuizen geïmplementeerd. Over de verpleegkundige functies in het IFIC model zijn er echter heel veel vragen en is het moeilijk te begrijpen hoe deze classificatie tot stand is gekomen. 
Binnen de verpleegkunde van vandaag en deze van de toekomst staan we voor heel wat andere uitdagingen. Het IFIC model bevat helaas niet de klinische verpleegkundige functies die noodzakelijk zijn voor de toekomst.
 
Opvallend is het ontbreken van de functie 'verpleegkundig specialist' in de functiewijzer!
 
De BVVS pleit dan ook voor een herziening van de functiewijzer van de verpleegkundige functies. Samen met de AUVB en andere verpleegkundige beroepsorganisaties streven we er naar deze aanpassing van de verpleegkundige functiewijzer. 
 
Intussen ontvangen heel wat verpleegkundig specialisten van hun personeelsdienst een voorstel van loonschaal binnen het IFIC model. We merken helaas dat er heel wat verschillende schalen toegewezen worden aan verpleegkundig specialisten. Een negatieve situatie dus!
 
De BVVS adviseert haar leden en de verpleegkundig specialisten om alvast in de eigen organisatie te pleiten voor een aanpassing van de functiewijzer en dit met een toevoeging van de functie verpleegkundig specialist. 
Gezien de noodzakelijke academische competenties van de verpleegkundig specialist en zijn/haar organisatiebrede focus pleit de BVVS voor een toevoeging van de functie verpleegkundig specialist en dit op schaal 18.
 

De BVVS heeft een schrijven opgemaakt tav IFIC en een voorstel van functie omschrijving. Als verpleegkundig specialist kan u beide documenten gebruiken bij de opmaak van uw persoonlijk intern beroep binnen uw organisatie. 

De BVVS pleit voor de inschaling van de functie verpleegkundig consulent op niveau 16. Onderstaand profiel kan u helpen bij het schrijven van een intern beroep indien u als verpleegkundig consulent niet toegewezen wordt aan de schaal 16. Het is wel belangrijk dat u als verpleegkundig consulent een organisatie brede focus hebt en dat u naast uw klinische expertise ook adviezen verstrekt, opleidingen aanbiedt aan verpleegkundigen en meewerkt aan kwaliteitsprojecten.

De federale raad voor verpleegkunde publiceert profielen verpleegkundig specialist en -consulent

Op de website van de FRV kan u de profielen van de verpleegkundig specialist en -consulent raadplegen. Deze profielen zijn het resultaat van een FRV-werkgroep die de competenties van beide functies verder omschreven hebben. Waar mogelijk heeft de BVVS input aangereikt aan de werkgroep. Beide profielen werden voor advies doorgestuurd naar het kabinet van minister De Block (mei 2018). 
 

BVVS functieprofielen: gespecialiseerde verpleegkundige - verpleegkundig consulent - verpleegkundig specialist

Het kabinet van minister M. De Block vraagt tegen midden maart 2018 een advies over de functies van gespecialiseerde verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Vanuit de Federale Raad voor Verpleegkunde is hiervoor reeds een werkgroep samengesteld. Een belangrijke doelstelling van de BVVS is het adviseren van beleidmakers. Gezien dit belangrijk thema vindt de BVVS het haar opdracht om eveneens een advies te verlenen.
 
In het voorjaar van 2018 organiseerde de BVVS drie peer sessions mbt de nieuwe profielen in de verpleegkunde. De definitieve versies werden bezorgd aan de BVVS leden, de deelnemers van de peersessions en de werkgroep functiedifferentiatie van de Federale Raad Verpleegkunde. De BVVS heeft haar advies toegelicht aan de FRV werkgroep ivm de competentieprofielent. Op 17/09/2018 heeft de BVVS de functieprofielen en -adviezen doorgestuurd naar het kabinet van minister De Block.
 
 

Minister M. De Block reageert op het advies FRV mbt het functiemodel verpleegkunde

Op 11/09/2017 kreeg de FRV (Federale Raad Verpleegkunde) een reactie van minister Maggie De Block mbt hun advies over het toekomstig functiemodel voor verpleegklinische functies. 
 

 

De Federale Raad Verpleegkunde bezorgt kabinet M. De Block het functiemodel verpleegkunde voor de toekomst

Op 4 juli 2017 werd in de Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) het advies over de verschillende functies binnen de verpleegkunde goedgekeurd. In augustus werd dit advies bezorgt aan het kabinet. De BVVS heeft meegewerkt aan de werkgroep verantwoordelijk voor de uitwerking van dit advies. We hopen dan ook dat het politieke beleid rekening houdt met dit advies bij de hervorming van het KB 78.
 
Dit advies omvat:
 • het beroepsprofiel van de zorgassistent
 • functieprofiel van de gespecialiseerde verpleegkundige
 • functieprofiel van de verpleegkundig consulent
 • functieprofiel van de verpleegkundig specialist
 • functieprofiel van de klinisch verpleegkundig onderzoeker
Lees meer op de website van de FRV. 
 

BVVS is lid van de AUVB

De AUVB (Algemene Unie van Verpleegkundigen van België) verenigt 43 beroepsorganisaties voor verpleegkunde uit de drie gewesten en gemeenschappen en overkoepelt hiermee alle aspecten van de opleiding en beroepsuitoefening van de verpleegkunde. Daarmee vertegenwoordigt de AUVB de 140.000 verpleegkundigen die actief zijn in ons land.
Ook de BVVS heeft zich als beroepsorganisatie aangesloten bij de AUVB om de belangen van de verpleegkundige en de verpleegkundig specialist mee te behartigen.
 

Presentaties BVVS afternoon meeting 27/04/2017 nu online ! 

Thema "Chronisch zieken ondersteunen tot zelfmanagement: een uitdaging voor de toekomst !?"

Dank aan de 45 deelnemers aan de eerste BVVS afternoon meeting. Een thema waar boeiende ervaringen uitgewisseld werden en waarbij de verwerving van nieuwe inzichten onze praktijk positief zal beïnvloeden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak u nu lid - BVVS werkjaar 2017

Voordelen lidmaaatschap:
 • Een lager inschrijvingsgeld voor symposia en workshops van de BVVS
 • De verpleegklinische functies op de politieke agenda plaatsen
 • Stakeholders informeren over de taakinhoud en meerwaarde van de verpleegklinische functies in de zorg van vandaag en de zorg van morgen
 • Informatie delen met collega verpleegkundig specialisten en -consulenten

 
Lidmaatschap 2017: 
 • verpleegkundigen 45 euro
 • studenten verpleegkunde 15 euro
Te storten op ING rekening/ IBAN BE66 3630 0987 4943 met vermelding van naam en lidmaatschap 2017. 
 
 

13 december 2016: publicatie van de statuten van de BVVS in het Belgisch Staatsblad. 

Vanaf februari 2017 kan u zich officieel lid maken van de BVVS, dit voor 45 euro/kalenderjaar, studenten 15 euro/jaar. Als lid van de BVVS heeft u o.a. toegang tot de BVVS opleidingen en symposia aan een sterk verminderd tarief. 

Meer info volgt!
 

Verpleegkundig Specialisten passen binnen KB 78 hervormd: Gezondheidszorgberoepen in evolutie!

Tijdens de startconferentie op 29 september 2016 werd de nadruk gelegd op een multiprofessionele, geïntegreerde gezondheidszorg met functionele hiërarchie en autonomie, een centrale plaats voor de patiënt en bovendien ook een dynamische, open en positieve omschrijving van elk zorgberoep. De Verpleegkundig Specialist voldoet als “nieuwe” beroepsgroep al aan vele van de toekomstige vereisten.

Lees meer KB78

De BVVS maakt zich klaar voor een nieuw werkjaar!

Als jonge beroepsvereniging wenst de BVVS zich het volgend werkjaar zich in te zetten voor volgende thema's:
 • De functie Verpleegkundig Specialist opnemen in de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
 • Organisatie van het BVVS symposium in april 2017
 • Overleg met de universiteiten mbt opleidingsnoden van Verpleegkundig specialisten
 • Actieve ledenwerving en externe communicatie 
 

De BVVS is er klaar voor... jij ook?

Verpleegkundigen staan voor grote uitdagingen in de toekomst: de toenemende complexiteit in de zorg en geneeskunde, de vergrijzing, het belang van de multidisciplinaire en transmurale samenwerking, de functie- en taakherschikking in de zorg, de hervormingen in de opleiding tot verpleegkundige, de hertekening van de gezondheidszorg, etc.

Verpleegkundig specialisten willen in de eerste plaats alle collega verpleegkundigen ondersteunen in hun dagelijkse toewijding voor een patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg. Samen streven we naar een veilige, deskundige en evidence based verpleegkunde.

Op 18 april was het zover... de BVVS haar KICK OFF! Op het symposium "Verpleegkundig Specialisten: durven investeren" werd de start van de nieuwe beroepsvereniging BVVS voorgesteld aan het grote publiek.

Een vereniging door en voor verpleegkundig specialisten.

 SAMEN voor een patiëntveilige

en kwaliteitsvolle zorg !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en-Nieuws

BVVS is betrokken bij twee FRV werkgroepen

01/02/2019 10:35
Binnen de Federale Raad voor Verpleegkunde zijn er twee werkgroepen opgestart om een advies uit te...

FRV advies competentieprofielen verpleegkundige expertfuncties

12/07/2018 13:52
De Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) heeft recent nieuwe functie- en competentieprofielen...

FRV advies mbt permanente vorming voor verpleegkundigen

16/05/2018 22:43
De Federale Raad Verpleegkunde heeft op  18 april 2018 een nieuw advies mbt de permanente...

BVVS en Europa

24/04/2018 12:16
BVVS neemt deel aan de Europese Federatie voor verpleegkundigen mbt Advanced Practice...

Beroeps- en competentieprofiel zorgassistent

13/03/2018 22:58
De Federale Raad voor verpleegkunde (FRV) heeft op maandag 26 februari haar advies met...

CARE4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress - februari 2019

23/01/2018 21:02
Van 4 tot en met 6 februari 2019 vindt de derde editie van het CARE4 congres plaats in...

Nieuw artikel over de functie-inhoud van Vlaamse verpleegkundig specialisten

07/09/2017 23:10
In het tijdschrift van Geneeskunde verscheen recent een nieuw artikel over de functie-inhoud van...

Nieuwe functieprofielen binnen de verpleegkunde

07/09/2017 22:37
De Federale Raad Verpleegkunde heeft deze zomer aan het kabinet M. De Block hun advies bezorgd over...

De BVVS stelt zich voor op de promotieviering KUL

30/06/2016 23:20
Dr. Lieve Goossens, voorzitter van de BVVS, stelt de vereniging en de functie van de VS voor op de...

De BVVS steunt de campagne van de AUVB voor kwaliteitsvolle verpleegkunde

19/05/2016 22:06
Met een  affichecampagne AUVB posters - kwaliteitsvolle verpleegkunde.pdf (918848) ...
1 | 2 >>

BVVS Ronde van Vlaanderen UZ Gent

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>